Liderem Wdrażania Edukacji Normalizacyjnej jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim

Sprawozdanie z podsumowania konkursów zorganizowanych w roku szkolnym 2013/2014 przez Pracownię Edukacji Zawodowej ŁCDNiKP

W dniu 3 czerwca 2014 roku w siedzibie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi, przy ul. Kopcińskiego 29 odbyła się konferencja na temat Podsumowanie konkursów zorganizowanych w roku szkolnym 2013/2014 przez Pracownię Edukacji Zawodowej".

Organizatorem konferencji byli konsultanci Pracowni Edukacji Zawodowej Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ŁCDNiKP – Anna Siennicka, Jadwiga Morawiec, Donata Andrzejczak, Grażyna Adamiec, Ryszard Zankowski.

Konferencja zorganizowana została w celu upowszechnienia dorobku szkół uczestniczących w konkursach oraz zaprezentowania laureatów i finalistów. Udział w niej wzięli dyrektorzy, wicedyrektorzy, kierownicy szkolenia praktycznego, nauczyciele i uczniowie szkół zawodowych oraz konsultanci i nauczyciele ŁCDNiKP.

Gościem konferencji byli: Bogumiła Kunikowska – reprezentująca Łódzkiego Kuratora Oświaty, Tomasz H. Schweitzer – Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Zygmunt Niechoda – doradca Prezesa PKN, Władysław Szymczyk – Prezes Łódzkiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Henryka Szumigaj – Wiceprezes ds. Młodzieży ŁO SEP, Anna Grabiszewska – kierownik Działu Organizacyjnego ŁO SEP, Włodzisław Kuzitowicz – redaktor naczelny portalu „Obserwatorium Edukacji". Gospodarzem uroczystości był Janusz Moos – dyrektor Centrum.

Otwarcia konferencji dokonała Elżbieta Gonciarz – wicedyrektor ŁCDNiKP.

Na konferencji scharakteryzowano zorganizowane przez Pracownię konkursy i zaprezentowano:

 1. Wyniki Szkolnej Ligi Elektryki, która odbyła się pod patronatem Łódzkiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Wręczono laureatom podziękowania, dyplomy i nagrody ufundowane przez ŁO SEP oraz Wydawnictwo HELION.
 2. Wyniki Konkursu Prace Modelowo-Konstrukcyjne w szkołach elektrycznych i elektronicznych w kategorii: PIERWSZE KROKI oraz PROFESJONALIŚCI, który odbył się pod patronatem Łódzkiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Wręczono laureatom podziękowania, dyplomy i nagrody ufundowane przez ŁO SEP.
 3. Nagrodzone prace modelowo-konstrukcyjne wykonane przez uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 w Łodzi.
 4. Wyniki Szkolnej Ligi Mechatroniki, która odbyła się pod patronatem Łódzkiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Wręczono laureatom podziękowania, dyplomy i nagrody ufundowane przez ŁO SEP.
 5. Wyniki I Konkursu Lider Wdrażania Edukacji Normalizacyjnej w Szkołach Ponadgimnazjalnych, który odbył się pod honorowym patronatem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Adresatami Konkursu były szkoły ponadgimnazjalne województwa łódzkiego prowadzące działania w zakresie edukacji normalizacyjnej. Konkurs był jednoetapowy. Przedmiotem oceny konkursowej były działania szkoły podejmowane w zakresie wdrażania edukacji normalizacyjnej:

 1. szkolne rozwiązania w zakresie wdrażania edukacji normalizacyjnej,
 2. zaangażowanie nauczycieli w podejmowane działania,
 3. zaangażowanie uczniów w podejmowane działania,
 4. innowacyjność podejmowanych działań,
 5. efekty podejmowanych działań.

Komisja Konkursowa powołana przez dyrektora ŁCDNiKP przyznała:

 1. Tytuł Lidera Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim;
 2. Nagrodę Specjalną Zespołowi Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi za całokształt działalności;
 3. Wyróżnienia:

- Zespołowi Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi,

- Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi,

- Zespołowi Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi.

Nagrody dla laureatów ufundowała DANAK Firma Budowlana Marciszewski, Zawadowscy Sp.J. Prezes PKN wręczył listy gratulacyjne i upominki dla wyróżnionych szkół na ręce ich dyrektorów.

 1. Szkolne rozwiązania w zakresie wdrażania edukacji normalizacyjnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim.
 2. Wyniki konkursu Najlepszy scenariusz zajęć prowadzonych metodą projektów.

Nagrody dla laureatów ufundowało Wydawnictwo HELION.

Duże zainteresowanie wśród uczestników konferencji wzbudziły zademonstrowane przez uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 10 w Łodzi prace modelowo-konstrukcyjne: Minikombajn pomiarowy zaprojektowany i wykonany przez Tomasza Smaża oraz Wyświetlacz widmowy zaprojektowany i wykonany przez Karola Wołosiewicza, Mateusza Dobrowolskiego i Daniela Reka. Uczniowie z zaangażowaniem odpowiadali na skierowane do nich pytania.

Z zaciekawieniem obejrzano prezentację multimedialną odnoszącą się do innowacyjnych projektów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 z Tomaszowa Mazowieckiego w zakresie działalności normalizacyjnej przygotowaną i przedstawioną przez Elżbietę Wawrzyniak i Roksanę Mazurek. Konferencji towarzyszyła wystawa plakatów wykonanych przez uczniów tej szkoły. Zaprezentowano również inne prace zgłoszone na Konkurs Lidera.

Na zakończenie dyrektor ŁCDNiKP Janusz Moos wręczył podziękowania honorowym patronom Konkursów, członkom Komisji Konkursowych oraz inicjatorom i organizatorom Konkursów i uroczystej gali Podsumowania. Prezes PKN wręczył na ręce dyrektora J. Moosa list z podziękowaniami dla ŁCDNiKP za zaangażowanie i wkład w upowszechnianie edukacji normalizacyjnej w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Łodzi i województwa.

Dziękujemy za liczne przybycie na konferencję – wzięło w niej udział 80 uczestników. Gratulujemy laureatom i finalistom uzyskanych rezultatów podczas zmagań konkursowych. Dyrektorom szkół dziękujemy za stworzenie warunków uczniom i nauczycielom do udziału w Konkursach. Nauczycielom życzymy nieustających sukcesów w poszukiwaniu talentów uczniowskich, dziękujemy za zaangażowanie i otwartość na współpracę.

Opracowano na podstawie rekomendacji Anny Siennickiej i Grażyny Adamiec (ŁCDNiKP).