Spotkanie w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 w Zielonej Górze

17 maja 2022 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 „Ekonomik" w Zielonej Górze odbyło się spotkanie poświęcone normalizacji pod hasłem „Normalizacja nie tylko dla inżynierów".

Inicjatorką spotkania była Renata Hołysz, dyrektor ds. kształcenia zawodowego, a organizatorką – Beata Uljasz, nauczycielka logistyki w Centrum. W spotkaniu wzięli udział uczniowie – przyszli technicy logistyki oraz nauczyciele.

Prelekcja dotyczyła historii normalizacji oraz stanu obecnego i przyszłych wyzwań, zwłaszcza w obszarze logistyki, w perspektywie czwartej rewolucji przemysłowej. Zainteresowanie prelekcją było duże. Uczestnicy i organizatorzy wyrazili chęć kontynuowania spotkań w następnym roku szkolnym, także dla uczniów innych specjalności, zwłaszcza kierunków ekonomicznych.