Podsumowanie VII Ogólnopolskiej Konferencji „Normalizacja w Szkole”

(2018-03-22)

16 marca 2018 roku w Warszawie, odbyła się VII Ogólnopolska Konferencja „Normalizacja w Szkole" z tematem wiodącym „Normy w ochronie środowiska".

Konferencja została tradycyjnie już zorganizowana przez Polski Komitet Normalizacyjny oraz Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Patronat  honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Środowiska.

W konferencji wzięli udział dyrektorzy i nauczyciele placówek oświatowych, uczniowie, pracownicy organów prowadzących i organów sprawujących nadzór pedagogiczny oraz osoby zainteresowane tematyką.

Jej celem było m.in. ukazanie norm jako narzędzia zapewniającego bezpieczeństwo produktów i systemów, zachęcenie nauczycieli do wprowadzenia tematyki normalizacyjnej i informacji o roli norm do swoich zajęć lekcyjnych oraz upowszechnianie wśród młodego pokolenia przekonania o roli norm technicznych i normalizacji w życiu codziennym.

Po uroczystym otwarciu, którego dokonali: dr inż. Tomasz Schweitzer – Prezes PKN oraz Andrzej Daniluk – Dyrektor OEIiZK, zgromadzeni goście mieli okazję wysłuchać ekspertów, którzy przedstawili różne aspekty ochrony środowiska w kontekście normalizacyjnym.

Referat wprowadzający pt.: „Normalizacja w ochronie środowiska" przedstawiła Jolanta Kochańska, Zastępca Prezesa PKN ds. Normalizacji.

Po niej głos zabierali kolejno:

  • Marek Waszczewski (Departament Edukacji i Komunikacji w Ministerstwie Środowiska) z prezentacją: „Działania Ministerstwa Środowiska na rzecz jakości powietrza";

  • prof. dr hab. inż. Zygfryd Witkiewicz (Przewodniczący Komitetu Technicznego PKN/KT 280) z prezentacją pt.: „Działania Komitetu Technicznego ds. Jakości Powietrza w zakresie ochrony środowiska";

  • prof. dr hab. inż. Jeremi Naumczyk (Zakład Informatyki i Badań Jakości Środowiska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska oraz PKN/KT 122) z prezentacją pt.: „Rola normalizacji w ochronie wód";

  • dr inż. Dorota Krupnik (Polskie Forum ISO 14000) z prezentacją pt.: „Normy serii ISO 14000. Systemy i narzędzia  wspomagające ochronę środowiska";

  • Arkadiusz Mrówczyński (pracodawca, projektant) z prezentacją pt.: „Aspekt edukacyjny normalizacji w ochronie środowiska".

Po wystąpieniach prelegenci wzięli udział w panelu dyskusyjnym prowadzonym przez Grażynę Gregorczyk z OEIiZK.

Miłym akcentem było przekazanie Prezesowi PKN okolicznościowego dyplomu z życzeniami dalszych sukcesów w promowaniu wiedzy normalizacyjnej. W imieniu Dyrektora – Janusza Moosa – dyplom wręczyła Donata Andrzejczyk z Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Następnie odbyło się uroczyste wręczenie wyróżnień „Promotora Edukacji Normalizacyjnej".

Promotor Edukacji Normalizacyjnej to honorowy tytuł przyznawany przez PKN osobom lub instytucjom wspierającym edukację normalizacyjną, przyczyniającym się do rozpowszechniania wiedzy normalizacyjnej, czynnie uczestniczącym w procesie wdrażania edukacji normalizacyjnej do praktyki nauczania i wychowywania.

W tym roku tytułem tym wyróżniono Panią Dorotę Niedźwiedź – nauczycielkę z Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku oraz Pana Przemysława Wójcika – Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Krotoszynie.

Kolejnym punktem było podsumowanie zorganizowanego przez PKN VI Ogólnopolskiego Konkursu „Normalizacja i ja" pod tytułem „Normy w ochronie środowiska". Laureatom wręczono nagrody i dyplomy.

Konferencję zakończył quiz znajomości podstaw normalizacji. Autorzy najlepszych odpowiedzi zostali uhonorowani drobnymi upominkami ufundowanymi przez PKN i OEIiZK.

OEIiZK - otwarcie Konferencji przez Prezesa PKN i Dyrektora OEIiZK  OEIiZK - Zastępca Prezesa PKN p. Jolanta Kochańska zabiera głos  OEIiZK - Pan Marek Waszczewski z Ministerstwa Środowiska zabiera głos  OEIiZK - prof. dr hab. inż. Zygfryd Witkiewicz  OEIiZK - prof. dr hab. inż. Zygfryd Witkiewicz i jego prezentacja  OEIiZK - audytorium słucha z uwagą  OEIiZK - prof. dr hab. inż. Jeremi Naumczyk  OEIiZK - dr inż. Dorota Krupnik i jej prezentacja  OEIiZK - mgr inż. Arkadiusz Mrówczyński i jego prezentacja  OEIiZK - uczestnicy panelu dyskusyjnego  OEIiZK - pytanie z sali  OEIiZK - p. Donata Andrzejczak wręcza okolicznościowy dyplom z życzeniami od Dyrektora ŁCDNiKP – p. Janusza Moosa  OEIiZK - Zdjęcie p. Doroty Niedźwiedź z Prezesem PKN  OEIiZK - Prezes wręcza tytuł Promotora Edukacji Normalizacyjnej panu Przemysławowi Wójcikowi  OEIiZK - laureatki III miejsca w Konkursie NiJ panie Aneta Kotala i Eliza Barszczewska z Prezesem PKN i Zastępcą Komendanta OHP   OEIiZK - Regina Urbaniak i Prezes PKN  OEIiZK - wspólne zdjęcie laureatki I miejsca w kategorii Scenariusz lekcji p. Magdaleny Ankiewicz-Kopickiej z Prezesem PKN  OEIiZK - laureatka wyróżnienia w kategorii komiks, Agnieszka Wojdas odbiera nagrodę od Prezesa PKN  OEIiZK - wspólne zdjęcie Agnieszki Wojdas, jej opiekunki p. Anny Lewandowskiej i Prezesa PKN  OEIiZK - Prezes PKN, p. Dorota Niedźwiedź i Aleksandra Jakubowska  OEIiZK - Prezes wręcza nagrodę Natalii Kubickiej za zajęcie III miejsca. Obok Zastępca Komendanta OHP - p. Renata Wicha  OEIiZK - Monika Wawrzeńczyk, Natalia Kubicka, Prezes PKN i Zastępca Komendanta OHP, p. Renata Wicha  OEIiZK - Jakub Soboniak, laureat II miejsca w kategorii komiks, jego opiekunka Ewa Kuchcik, Katarzyna Wachowska – opiekunka Kacpra Borowiaka, Prezes PKN i Zastępca Komendanta OHP   OEIiZK - laureatka III miejsca w kategorii esej, Dżesika Antczak z opiekunem Jerzym Kamińskim oraz Prezes PKN i Zastępca Komendanta OHP  OEIiZK - laureatki II miejsca w kategorii esej: Klaudia Misztal, Justyna Piczak z opiekunką p. Barbarą Ozimek oraz Prezes PKN  OEIiZK - Natalia Dudek, laureatka I miejsca w kategorii esej z opiekunem p. Piotrem Staszakiem oraz Prezes PKN i Zastępca Komendanta OHP  OEIiZK - Paweł Urzenitzok i Kamil Oleszkiewicz odbierają gratulacje od Prezesa PKN za zajęcie I miejsca w kategorii film  OEIiZK - Paweł Urzenitzok, Kamil Oleszkiewicz pozują do zdjęcia z Prezesem PKN  OEIiZK - wspólne zdjęcie Prezesa PKN z uczestnikami Konkursu  OEIiZK - rozwiązywanie quizu  Zakończenie Konferencji, głos ma Prezes PKN
fot.Filip Dembski, OEIiZK