V Ogólnopolska Konferencja „Normalizacja w Szkole” – „Stosowanie norm gwarancją jakości”

10 marca w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie odbędzie się V Ogólnopolska Konferencja „Normalizacja w Szkole" z tematem wiodącym „Stosowanie norm gwarancją jakości".

Do udziału w Konferencji zapraszamy dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli oraz pracowników organów prowadzących i organów sprawujących nadzór pedagogiczny z terenu całego kraju.
 

Formularz zgłoszeniowyCelem konferencji jest ukazanie norm jako narzędzia zapewniającego:

  • oczekiwaną jakość produktów i usług;
  • usprawnienie zarządzania organizacjami (normy zarządzania);
  • poprawę sprawności działania;
  • zaufanie do przedsiębiorcy, jego wyrobów i usług.

Wymienione funkcje norm nie stanowią katalogu zamkniętego. Ważne jest, aby normy zwykle utożsamiane z jakością zarządzania ukazać także w innej roli.

Konferencja została objęta Patronatem Honorowym Ministra Edukacji Narodowej, Komendanta Głównego OHP, Łódzkiego Kuratora Oświaty, Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Podkarpackiego Kuratorium Oświaty, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej, Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Patronami medialnymi Konferencji są miesięczniki: „Perspektywy", „Nowe Horyzonty Edukacji", „Problemy Jakości", „Przegląd Techniczny" oraz portale: Edukacja.net, Eid.edu.pl, Interklasa.pl.

Opieka medialna: TVP INFO.

Podczas Konferencji odbędzie się także podsumowanie IV Ogólnopolskiego Konkursu „Normalizacja i ja" pod tytułem „Stosowanie norm gwarancją jakości wyrobów i usług", zorganizowanego przez Polski Komitet Normalizacyjny. Laureatom wręczone zostaną nagrody i dyplomy.

Odbędzie się także – już po raz drugi – gala nadania honorowego tytułu Promotora Edukacji Normalizacyjnej dwóm, z grona nominowanych do wyróżnienia, laureatom.

Program V Konferencji – pobierz

Plakat V Konferencji – pobierz