VI Ogólnopolska Konferencja „Normalizacja w Szkole”

15 marca 2017 roku w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie odbędzie się VI Ogólnopolska Konferencja „Normalizacja w Szkole". Wydarzenie odbywa się pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej, zaś temat wiodący brzmi: „Normy gwarantem bezpieczeństwa produktów i systemów".

Organizatorami Konferencji są: Polski Komitet Normalizacyjny oraz Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Do udziału w wydarzeniu zaproszeni są dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele oraz pracownicy organów prowadzących i organów sprawujących nadzór pedagogiczny z terenu całego kraju.

Celem Konferencji jest między innymi:

  • ukazanie norm jako narzędzia zapewniającego bezpieczeństwo produktów i systemów,
  • zachęcenie nauczycieli do wprowadzenia tematyki normalizacyjnej i informacji o roli norm do swoich zajęć lekcyjnych,
  • upowszechnianie wśród młodego pokolenia przekonania o roli norm technicznych i normalizacji w życiu codziennym.

Podczas Konferencji odbędzie się także podsumowanie V Ogólnopolskiego Konkursu „Normalizacja i ja" pod tytułem „Normy gwarantem bezpieczeństwa produktów", zorganizowanego przez Polski Komitet Normalizacyjny. Laureatom wręczone zostaną nagrody i dyplomy.

Odbędzie się także – już po raz trzeci – gala nadania honorowego tytułu Promotora Edukacji Normalizacyjnej laureatom wybranym z grona osób nominowanych do wyróżnienia.

Udział w Konferencji jest bezpłatny.

Aby wziąć w niej udział należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy.

Konferencja odbędzie się 15.03. br. w Ośrodku Szkoleniowym OEIiZK w Warszawie, ul. Nowogrodzka 73

Program VI Konferencjipobierz

Plakat Konferencjipobierz


Organizatorzy Konferencji

Logo PKN                Logo OEIIZK

 

Patroni Honorowi

Logo MEN   logo OEIIZK Logo KCER Logo ORE Logo ŁCDNiKP

 

Patronat medialny

Logo Perspektywy Logo NHE Logo edukacja
Logo EID          Logo Przegląd Techniczny

 

Opieka medialna
Logo TVP INFO