VII Ogólnopolska Konferencja „Normalizacja w Szkole”

(2018-02-19)

16 marca 2018 roku odbędzie się VII Ogólnopolska Konferencja „Normalizacja w Szkole" pod hasłem: „Normy w ochronie środowiska". Patroni konferencji to Minister Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Środowiska.
Organizatorami wydarzenia są: Polski Komitet Normalizacyjny oraz Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Celem Konferencji jest między innymi:

  • upowszechnianie wśród młodego pokolenia przekonania o roli norm technicznych i normalizacji w życiu codziennym;
  • zwrócenie uwagi uczniów na różnicę w podejściu do kwestii zastosowania norm;
  • zachęcenie nauczycieli do wprowadzenia tematyki normalizacyjnej i informacji o roli norm do swoich zajęć lekcyjnych.

Podczas Konferencji odbędzie się również gala wręczenia nagród laureatom
VI Ogólnopolskiego Konkursu „Normalizacja i ja". Ponadto już po raz czwarty zostanie nadany  honorowy tytuł Promotora Edukacji Normalizacyjnej.

Do udziału w konferencji zapraszamy dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli oraz pracowników organów prowadzących i organów sprawujących nadzór pedagogiczny z terenu całego kraju.

Udział w Konferencji jest bezpłatny.

Aby wziąć w niej udział należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy.

Konferencja odbędzie się 16.03. br. w EuroCentrum Office Complex budynek BETA,
1 piętro, Al. Jerozolimskie 134, Warszawa

Program VII Konferencji

Plakat Konferencji


Organizatorzy konferencji

   Logo PKN                   Logo OEIIZK
 

Patroni honorowi

Logo MEn      Logo MŚ     Logo OEIIZK            

            LOGO MKO                  Logo Łodzkie centrum doskonalenia               Logo ORE                       


Patroni medialni

logo Perspektywy          Logo Aura        Logo Ekologia.pl