III Konkurs „Normalizacja i Ja" rozstrzygnięty

Polski Komitet Normalizacyjny po raz kolejny zaprosił uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych wszelkich typów z terenu całej Polski do udziału w III Konkursie „Normalizacja i ja". Konkurs realizowano w roku szkolnym 2014/2015, w okresie od 15 września 2014 roku do 22 stycznia 2015 roku, a jego celem było uświadomienie społeczności szkolnej znaczącej roli normalizacji w realizacji idei dostępności dla wszystkich, poprzez usuwanie istniejących barier technicznych.

III Ogólnopolski Konkurs „Normalizacja i ja" dotyczył tematu Dostępność dla wszystkich – czyli świat bez barier. Troska o niepełnosprawnych jest troską o nas wszystkich – Jak normy mogą pomóc?

Na ogłoszenie konkursowe odpowiedziały 204 osoby. Łącznie nadesłano 186 prac, w tym 173 wykonane przez uczniów: 126 w kategorii „Grafika" i 47 w kategorii „Esej". Nauczyciele opracowali 13 scenariuszy lekcji.

Komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli OEIIZK, ŁCDNiKP, KOWEZiU, KCE, ORE i PKN w dniu 9 lutego 2015 roku wyłoniła laureatów III Konkursu „Normalizacja i Ja".

W kategorii grafika (praca ucznia) przyznano:

Pierwsze miejsce: Annie Zakrzewskiej (Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie),

Drugie miejsce: Katarzynie Kościelniak (Zasadnicza Szkoła Zawodowa - Hufiec Pracy 3-6 w Puławach),

Trzecie miejsce: Erykowi Bańkowskiemu (Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie).

Dodatkowo Komisja postanowiła przyznać dwa równorzędne wyróżnienia, które otrzymali:

  • Marcin Rypel (6-36 Hufiec Pracy w Skomielnej Białej),
  • Jerzy Mazur (Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudce).

Komisja postanowiła także wyróżnić pracę Huberta Eryka Leszczyńskiego (Gimnazjum nr 5 we współpracy z Hufcem Pracy 14-9 w Giżycku) z uwagi na ciekawą koncepcję i staranne wykonanie, mimo iż praca nie była grafiką, lecz instalacją.

W kategorii esej (praca ucznia) przyznano:

Pierwsze miejsce: Sarze Ewkowskiej (Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie),

Drugie miejsce: Paulinie Lis (6-32 Hufiec Pracy w Limanowej).

Komisja Konkursowa postanowiła nie przyznawać trzeciego miejsca.

W kategorii scenariusz lekcji (praca nauczyciela) przyznano:

Pierwsze miejsce:  p. Szymonowi Surmacewiczowi (Zespół Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. św. Józefa w Białymstoku),

Drugie miejsce: p. Małgorzacie Wojtkowskiej (Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Krzysztofa Kluka w Rudce),

Trzecie miejsce: p. Reginie Urbaniak (Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej
w Olsztynie).

Ponadto Komisja postanowiła dodatkowo wyróżnić prace:

Prace te wykraczały poza warunki konkursu (scenariusz obejmował dwie godziny lekcyjne zamiast jednej), jednak z uwagi na wysoką wartość merytoryczną i metodyczną zostały wyróżnione.  

Wszystkim uczestnikom Konkursu bardzo serdecznie dziękujemy za udział, a laureatom składamy gratulacje. Wszystkich nagrodzonych zapraszamy 11 marca do Łodzi na IV Konferencję Normalizacja w Szkole z tematem wiodącym Normy wyrównują szanse, podczas której odbędzie się uroczysta gala wręczenia nagród.