IX Ogólnopolski Konkurs „Normalizacja i ja”

Logo konkursu Normalizacja i Ja


Tematem przewodnim tegorocznego Konkursu „Normalizacja i ja" jest „Znaczenie norm w rozwoju przemysłu przyszłości", a do udziału w nim tradycyjnie zapraszamy uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych wszystkich typów.

Proponujemy trzy kategorie wyrazu dla uczniów: grafika, film i esej, a dla nauczycieli scenariusz lekcji obejmujący obszar tematyczny zawarty w tytule konkursu.
 

Baner Normalizacja i Ja

Tytuł IX Ogólnopolskiego Konkursu „Normalizacja i ja" brzmi:

Znaczenie norm w rozwoju przemysłu przyszłości (Przemysł 4.0)

Przemysł przyszłości lub czwarta rewolucja przemysłowa (Przemysł 4.0)  to koncepcja, która łączy przemysł, technologię wytwarzania oraz wszechobecną cyfryzację Internetu Rzeczy (IoT). Charakteryzuje się wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w przemyśle. Wyróżnia się nowatorskimi technologiami w wielu nowych dziedzinach takich jak robotyka, nanotechnologia, sztuczna inteligencja, informatyka, sieciach przesyłu bezprzewodowego (5G), Internecie Rzeczy, autonomicznych pojazdach czy wreszcie druku 3D. A wszystko to we współpracy maszyn, urządzeń i ludzi.

Aby w pełni wykorzystać ten potencjał, konieczna jest współpraca w zakresie normalizacji. Normy pomagają w koordynowaniu przepływu procesów i pracy, są reakcją na dynamicznie rozwijający się rynek i jego potrzeby. Budują globalny rynek bezpiecznych, energooszczędnych, interoperacyjnych urządzeń.

Jeżeli wiesz, jak ma wyglądać przemysł w przyszłości i umiesz to przedstawić w swej pracy (z uwzględnieniem aktualnych norm dotyczących przemysłu przyszłości) –  zapraszamy do udziału w naszym konkursie.

Nagrody przewidziane w konkursie.

Cele konkursu:

  • Upowszechnianie wśród młodego pokolenia przekonania o roli norm technicznych normalizacji w życiu codziennym;
  • Zwrócenie uwagi uczniów na różnicę w podejściu do kwestii zastosowania norm;
  • Zachęcenie nauczycieli do wprowadzenia tematyki normalizacyjnej i informacji o roli norm do zajęć lekcyjnych.

Konkurs jest przeprowadzany od 1 lutego 2021 roku do 30 kwietnia 2021 roku.

Aby wziąć udział w konkursie należy:

  1. Zapoznać się z Regulaminem konkursu;
  2. Pobrać, wypełnić i jak najszybciej wysłać Formularz zgłoszeniowy;
  3. Pobrać i wypełnić Oświadczenie uczestnika konkursu w sprawie przekazania praw autorskich.

Osoby, które przyślą formularz zgłoszeniowy otrzymają hasło do strony zawierającej materiały pomocne w przygotowaniu pracy konkursowej.

Oceny nadesłanych prac dokona powołane przez Prezesa PKN jury konkursowe, składające się z przedstawicieli PKN i jednostek wspierających konkurs metodycznie i ekspertów niezależnych.

O terminie i miejscu wręczenia nagród autorzy najlepszych prac zostaną powiadomieni telefonicznie i mailowo.

Kontakt: pknkonkurs@pkn.pl oraz tel. +48 693 665 855.

Aby lepiej przygotować się do konkursu, warto zapoznać się z proponowanymi materiałami:

Przygotowanie pracy do wysłania

Praca tekstowa (esej, scenariusz) – w formacie .docx, .doc. Praca powinna zawierać tytuł oraz metryczkę: nazwisko i imię autora, nazwę szkoły (klasę w przypadku ucznia). Należy dołączyć wypełniony Formularz zgłoszeniowy oraz Oświadczenie o przekazaniu praw autorskich. Praca powinna być zapisana w jednym pliku, a elementy graficzne w niej zawarte dołączone w osobnych plikach. Całość należy umieścić w jednym katalogu i – w razie konieczności – skompresować (do formatu .zip lub .rar).

Praca z kategorii „grafika" – w dowolnym formacie graficznym. Prace plastyczne wykonane inną techniką niż komputerowa należy przetworzyć na formę elektroniczną. Praca powinna zawierać dane ucznia (nazwisko i imię autora, nazwę szkoły oraz klasę). Dołączyć wypełniony Formularz zgłoszeniowy oraz Oświadczenie o przekazaniu praw autorskich. Całość należy umieścić w jednym katalogu i – w razie konieczności – skompresować (do formatu .zip lub .rar).

Praca z kategorii „film" – w formacie .mp4, .mpg lub .avi. Filmy muszą zawierać napisy dla niesłyszących (odzwierciedlające dosłowny zapis treści). Praca powinna zawierać dane ucznia (nazwisko i imię autora, nazwę szkoły oraz klasę). Dołączyć wypełniony Formularz zgłoszeniowy oraz Oświadczenie o przekazaniu praw autorskich. Całość należy umieścić w jednym katalogu i – w razie konieczności – skompresować (do formatu .zip lub .rar).
 

Prace należy nadsyłać do dnia 30 kwietnia 2021 r., wyłącznie w formie elektronicznej, na adres: pknkonkurs@pkn.pl.

W temacie korespondencji wpisać: Konkurs – praca ucznia/praca nauczyciela. W załączniku – wstawić spakowane i opisane pliki (nazwisko i imię, esej/grafika/film/scenariusz).

 

W realizacji konkursu wspierają nas:

 

Patroni honorowi

                          Logo MEN                  Logo Rozwój, praca technologia                  Logo OHP                     Logo Platforma Przemysły Przyszłości          


Wsparcie metodyczne

Logo ORE                 Logo Łodzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego                Logo Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej                Logo OEIIZKPatroni medialni

logo Perspektyw                  Inteligentne Miasta                  Logo Studia pl                  
Logo Tik w edukacji                  Logo Problemy jakości                  Logo Przegląd techniczny

 

 

Plakat do pobrania >>

Plakat konkursu do pobrania