X Ogólnopolski Konkurs „Normalizacja i ja”

Jak wyobrażasz sobie nasz świat za kilka lat? Wszyscy chcemy, by był lepszy, sprawiedliwszy i bardziej zrównoważony. Chcemy świata, którym można cieszyć się dzisiaj i który można chronić dla przyszłych pokoleń. To bardzo ambitne cele!

Zmiana klimatu jest jednym z najważniejszych wyzwań obecnych czasów. Ludzie na wszystkich kontynentach odczuwają skutki zmian klimatycznych; nietypowe temperatury, podwyższone poziomy morza czy ekstremalne zjawiska pogodowe niestety nie są zjawiskami rzadkimi. Nigdy dotąd wskaźnik emisji gazów cieplarnianych nie był tak wysoki. Zgodnie z przewidywaniami, średnia temperatura globu jeszcze się zwiększy.

Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym jest wyzwaniem globalnym, które nie uznaje granic państwowych, wymaga współpracy oraz wykorzystania wszystkich dostępnych narzędzi, w tym norm!

Baner konkursu Normalizacja i Ja

„Dbaj o klimat z normami" – to temat tegorocznego jubileuszowego konkursu „Normalizacja i ja". Do udziału w nim tradycyjnie zapraszamy uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych wszystkich typów. Proponujemy trzy kategorie wyrazu dla uczniów: grafika, film i esej, a dla nauczycieli scenariusz lekcji obejmujący obszar tematyczny zawarty w tytule konkursu.

Potrzebujemy silniejszego świata!

Zmiana klimatu jest zjawiskiem złożonym, wpływa nie tylko na środowisko, lecz także na funkcjonowanie gospodarek i społeczeństw. Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym to nasza wspólna sprawa. Dbałość o ogólnie pojęte środowisko należy do priorytetowych działań wielu państw, także Polski. Nowe wyzwania stają również przed samorządami i firmami, które muszą dostosować się do nowych zmian i oczekiwań, a przede wszystkim ograniczyć emisję gazów cieplarnianych. W swojej codziennej działalności muszą uwzględnić wiele aspektów związanych z klimatem, m.in.: zaopatrzenie w różne typy energii (np. z odnawialnych źródeł: hydroenergia, biomasa czy energia wiatrowa), redukcję śladu węglowego, gospodarkę odpadami czy gospodarkę o obiegu zamkniętym. Warto także uświadomić sobie, jak wiele zależy od naszych codziennych decyzji: segregacji śmieci, ograniczania odpadów, zmniejszania zużycia wody i energii, racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych, korzystania z transportu przyjaznego środowisku czy rozsądnego kupowania (np. wybierania produktów energooszczędnych) itp.

Potrzebujemy norm

Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym oznacza przejście z gospodarki tradycyjnej na gospodarkę niskoemisyjną, innowacyjność i rozwój technologiczny. Normy wpierają powyższe procesy, są reakcją na dynamicznie rozwijający się rynek i jego potrzeby. Budują globalny rynek bezpiecznych, energooszczędnych, interoperacyjnych rozwiązań, które wpływają na ochronę klimatu.

Potrzebujemy Ciebie

Jeżeli wiesz, w jaki sposób możemy przeciwdziałać zmianom klimatycznym i umiesz to przedstawić w swojej pracy (z uwzględnieniem aktualnych norm), to zapraszamy do udziału w naszym konkursie.

Jesteśmy przekonani, że Twój udział przyczyni się do zwiększenia świadomości i poziomu wiedzy na ten temat i zachęci do podejmowania działań na rzecz dbałości o klimat.

Nagrody przewidziane w konkursie

Cele konkursu:

  • Upowszechnianie wśród młodego pokolenia przekonania o roli norm technicznych normalizacji w życiu codziennym;
  • Pomoc nauczycielom w wprowadzeniu tematyki normalizacyjnej i informacji o roli norm do zajęć lekcyjnych;
  • Podniesienie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych wśród młodych ludzi.

Konkurs jest przeprowadzany od 1 lutego 2022 roku do 6 maja 2022 roku.
 

Aby wziąć udział w konkursie należy:

  1. Zapoznać się z Regulaminem konkursu;
  2. Wypełnić i jak najszybciej wysłać Formularz zgłoszeniowy na adres: pknkonkurs@pkn.pl;
  3. Pobrać, wydrukować i wypełnić Oświadczenie uczestnika konkursu.
    Wypełnione Oświadczenie należy wysłać razem z Formularzem zgłoszeniowym.

Oceny nadesłanych prac dokona powołane przez Prezesa PKN jury konkursowe, składające się z przedstawicieli PKN, jednostek wspierających konkurs metodycznie i ekspertów niezależnych.

O terminie i miejscu wręczenia nagród autorzy najlepszych prac zostaną powiadomieni telefonicznie i mailowo.

Kontakt: pknkonkurs@pkn.pl oraz tel. +48 693 665 855
 

Aby lepiej przygotować się do konkursu, warto zapoznać się z proponowanymi materiałami:

Przygotowanie pracy do wysłania
 

Praca tekstowa (esej, scenariusz) – w formacie .docx, .doc. Praca powinna zawierać tytuł oraz metryczkę: nazwisko i imię autora, nazwę szkoły (klasę w przypadku ucznia). Należy dołączyć wypełniony Formularz zgłoszeniowy oraz Oświadczenie o przekazaniu praw autorskich. Praca powinna być zapisana w jednym pliku, a elementy graficzne w niej zawarte dołączone w osobnych plikach. Całość należy umieścić w jednym katalogu i – w razie konieczności – skompresować (do formatu .zip lub .rar).

Praca z kategorii „grafika" – w dowolnym formacie graficznym. Prace plastyczne wykonane inną techniką niż komputerowa należy przetworzyć na formę elektroniczną. Praca powinna zawierać dane ucznia (nazwisko i imię autora, nazwę szkoły oraz klasę). Dołączyć wypełniony Formularz zgłoszeniowy oraz Oświadczenie o przekazaniu praw autorskich. Całość należy umieścić w jednym katalogu i – w razie konieczności – skompresować (do formatu .zip lub .rar).

Praca z kategorii „film" – w formacie .mp4, .mpg lub .avi. Filmy muszą zawierać napisy dla niesłyszących (odzwierciedlające dosłowny zapis treści). Praca powinna zawierać dane ucznia (nazwisko i imię autora, nazwę szkoły oraz klasę). Dołączyć wypełniony Formularz zgłoszeniowy oraz Oświadczenie o przekazaniu praw autorskich. Całość należy umieścić w jednym katalogu i – w razie konieczności – skompresować (do formatu .zip lub .rar).
 

Prace należy nadsyłać do dnia 6 maja 2022 r., wyłącznie w formie elektronicznej, na adres: pknkonkurs@pkn.pl.

W temacie korespondencji wpisać: Konkurs – praca ucznia/praca nauczyciela. W załączniku – wstawić spakowane i opisane pliki (nazwisko i imię, esej/grafika/film/scenariusz).

 

W realizacji konkursu wspierają nas:

 

Patroni honorowi

                          Logo MEN                  Logo Ministerstwo Klimatu i Środowiska                  Logo OHP                     Logo Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB)          


Wsparcie metodyczne

Logo ORE                 Logo Łodzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego                Logo Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej                Logo OEIIZK



Patroni medialni

logo Perspektyw           Logo Ekoedu.com.pl               Logo Portal komunalny                  
Logo Świat oze              LogoTeraz Środowisko                Logo Wysokie napięcie

 

 

Plakat do pobrania >>

Plakat konkursu do pobrania