XI Ogólnopolski Konkurs „Normalizacja i ja”

„Betonoza czy zieleń? Zrównoważona urbanistyka z Polskimi Normami"

Baner konkursu Normalizacja i Ja


Świat dąży do równowagi. Do 2030 roku wszystkie siły skierowane są ku poprawie codziennego życia ze szczególnym uwzględnieniem klimatu i poszanowania zasobów naszej planety. Mają w tym pomóc Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Jeden z nich odnosi się do zrównoważonych miast i społeczności. W jaki sposób możemy dążyć do pomyślnego rozwoju miast i przestrzeni, w której żyjemy?

Żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, wyjdź na zewnątrz. Rozejrzyj się wokół. Jaka jest Twoja okolica?

Od pewnego czasu ścierają się dwa trendy w przestrzeni miejskiej – jedni zastępują trawniki i drzewa szarym betonem, inni wręcz przeciwnie – chcą coraz więcej zieleni wokół.

Który kolor Ty najczęściej widzisz w otoczeniu wokół siebie?

„Betonoza czy zieleń? Zrównoważona urbanistyka z Polskimi Normami" – to temat tegorocznego konkursu „Normalizacja i ja". Do udziału w nim tradycyjnie zapraszamy uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych. Proponujemy cztery kategorie dla uczniów: praca pisemna, grafika komputerowa, grafika  i film, a dla nauczycieli scenariusz lekcji obejmujący obszar tematyczny zawarty w tytule konkursu.

Nieprzemyślane używanie betonu w przestrzeni publicznej już zadomowiło się w naszym języku jako betonoza. Przy obecnych coraz szybszych i niekorzystnych zmianach klimatu sprawia ona, że przestrzeń miejska jest coraz mniej przyjazna mieszkańcom i niestety niesie za sobą niekorzystne zmiany dla środowiska – m.in. susze czy zwiększone temperatury.

Zmiana betonowych osiedli w przyjazne zielone przestrzenie nie nastąpi z dnia na dzień. Jest to proces bardziej złożony i obejmujący wiele aspektów m.in.: zabudowę przestrzenną, budownictwo, hydrotechnikę, transport publiczny, projektowanie czy zarządzanie środowiskowe. Jak odejść od tego szkodliwego trendu, którym jest betonoza i przywrócić równowagę, aby nasze otoczenie było bardziej przyjazne mieszkańcom? Czy to jest jeszcze możliwe?

Wciąż wierzymy, że tak! Jeśli Ty też, to weź udział w naszym konkursie!

Gdzie szukać pomysłów? Wiele wskazówek znajduje się w normach technicznych. Polskie Normy wspierają działania związane ze zrównoważoną urbanistyką, dają interoperacyjne rozwiązania, które wpływają na kształtowanie otaczającej nas rzeczywistości i pomagają ją budować. Wskazują, w jaki sposób dbać i rozbudowywać otoczenie, aby stawało się bardziej przyjazne ludziom.

Jeżeli wiesz, w jaki sposób uczynić zieleń elementem strategicznym i tak potrzebnym naszym okolicom i umiesz to przedstawić w swojej pracy (z uwzględnieniem aktualnych norm technicznych), to czekamy na Twoje zgłoszenie.

Jesteśmy przekonani, że Twój udział w konkursie przyczyni się do zwiększenia świadomości i poziomu wiedzy na ten temat oraz zachęci samorządy, mieszkańców i inne podmioty do podejmowania działań na rzecz zmiany otoczenia.

Nagrody przewidziane w konkursie


Cele konkursu:

  1. Upowszechnianie wśród młodego pokolenia przekonania o roli norm i normalizacji w życiu codziennym.
  2. Upowszechnienie świadomości o roli akredytacji w zakresie spełniania wymagań norm.
  3. Pomoc nauczycielom w wprowadzeniu tematyki normalizacyjnej i informacji o roli norm do zajęć lekcyjnych.
  4. Podniesienie umiejętności wśród młodych ludzi kształtowania przestrzeni do życia.

Konkurs jest przeprowadzany od 1 grudnia 2022 roku do 10 marca 2023 roku.


Aby wziąć udział w konkursie należy:

  1. Zapoznać się z Regulaminem konkursu;
  2. Wypełnić i jak najszybciej wysłać Formularz zgłoszeniowy na adres: pknkonkurs@pkn.pl;
  3. Pobrać, wydrukować i wypełnić Oświadczenie uczestnika konkursu w sprawie przekazania praw autorskich. Wypełnione Oświadczenie należy wysłać razem z Formularzem zgłoszeniowym.

Oceny nadesłanych prac dokona powołane przez Prezes PKN jury konkursowe, składające się z przedstawicieli PKN i jednostek wspierających konkurs metodycznie i ekspertów niezależnych.

Wręczenie nagród laureatom konkursu odbędzie się dnia 14 kwietnia 2023 roku o godzinie 11.00 w Centrum Nauki Kopernik, 00-390 Warszawa, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20.

Po uroczystościach zapraszamy na zwiedzanie Planetarium.

Kontakt: pknkonkurs@pkn.pl oraz tel. 22 556 76 39.


Aby lepiej przygotować się do konkursu, warto zapoznać się z proponowanymi materiałami:


Przygotowanie pracy do wysłania

Praca tekstowa (esej, scenariusz) – w formacie .docx, .doc. Praca powinna zawierać tytuł oraz metryczkę: nazwisko i imię autora, nazwę szkoły (klasę w przypadku ucznia). Należy dołączyć wypełniony Formularz zgłoszeniowy oraz Oświadczenie o przekazaniu praw autorskich. Praca powinna być zapisana w jednym pliku, a elementy graficzne w niej zawarte dołączone w osobnych plikach. Całość należy umieścić w jednym katalogu i – w razie konieczności – skompresować (do formatu .zip lub .rar).

Praca z kategorii „grafika" – w dowolnym formacie graficznym. Prace plastyczne wykonane inną techniką niż komputerowa należy przetworzyć na formę elektroniczną. Praca powinna zawierać dane ucznia (nazwisko i imię autora, nazwę szkoły oraz klasę). Dołączyć wypełniony Formularz zgłoszeniowy oraz Oświadczenie o przekazaniu praw autorskich. Całość należy umieścić w jednym katalogu i – w razie konieczności – skompresować (do formatu .zip lub .rar).

Praca z kategorii „film" – w formacie .mp4, .mpg lub .avi. Filmy muszą zawierać napisy dla niesłyszących (odzwierciedlające dosłowny zapis treści). Praca powinna zawierać dane ucznia (nazwisko i imię autora, nazwę szkoły oraz klasę). Dołączyć wypełniony Formularz zgłoszeniowy oraz Oświadczenie o przekazaniu praw autorskich. Całość należy umieścić w jednym katalogu i – w razie konieczności – skompresować (do formatu .zip lub .rar).
 

Prace należy nadsyłać do dnia 10 marca 2023 r., wyłącznie w formie elektronicznej, na adres: pknkonkurs@pkn.pl.

W temacie korespondencji wpisać: Konkurs – praca ucznia/praca nauczyciela. W załączniku – wstawić spakowane i opisane pliki (nazwisko i imię, esej/grafika/film/scenariusz).


W realizacji konkursu wspierają nas:

Partner organizatora

Logo PCA
 

Patronat Honorowy
                          Logo Ministerstwo Edukacji i Nauki                        Ministerstwo Rozwoju i Technologii                     Logo OHP 
 

Wsparcie metodyczne

Logo Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej             Logo ORE                      Logo Łodzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego                        Logo OEIIZK


Patronat medialny
logo Perspektyw                  Logo Świat oze               Logo Ekologia                     LogoTeraz Środowisko

 

Plakat do pobrania >>

Plakat konkursu do pobrania