XII Ogólnopolski Konkurs „Normalizacja i ja”

Polska normalizacja ma już sto lat!

W 1924 roku został utworzony Polski Komitet Normalizacyjny, a już rok później ukazała się pierwsza Polska Norma. Od tego czasu polska normalizacja nieprzerwanie się rozwija i obejmuje coraz więcej obszarów i aspektów. PKN jest członkiem europejskich i międzynarodowych organizacji normalizacyjnych, wnosi swój wkład w rozwój normalizacji na szczeblu globalnym, jednocześnie wprowadzając te rozwiązania do Polskich Norm. Jest to istotny czynnik w procesie globalizacji i regionalizacji gospodarki.

„100-lecie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego" – to temat tegorocznego konkursu „Normalizacja i ja". Do udziału w nim tradycyjnie zapraszamy uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych wszystkich typów.
 

Baner dotyczący XII konkursu Normalizacja i Ja, wzory geometryczne

 

Celem konkursu jest powszechnienie wiedzy o działalności PKN i normalizacji wśród uczniów szkół ponadpodstawowych wszystkich rodzajów.

Konkurs jest przeprowadzany od 4 grudnia 2023 roku do 11 marca 2024 roku.

Proponujemy trzy kategorie dla uczniów:

  • Esej – opisujący, jaki wpływ mają normy na życie codzienne;
  • Film – pokazujący, jaki wpływ mają normy na życie codzienne;
  • Plakat – z okazji 100-lecia PKN i jego działalności.

Nauczycielom proponujemy napisanie eseju nt. edukacji normalizacyjnej w szkołach, m.in. w kontekście poniższych zagadnień:

  • Czy wiedza, którą zyskali nauczyciele i uczniowie dzięki szkoleniom, konkursom, scenariuszom i innym informacjom zamieszczonym na naszych stronach, jest przydatna i ułatwi młodym osobom start w życie zawodowe?
  • Czy wiedza dotycząca normalizacji zawarta w podstawach programowych kształcenia wnosi wystarczające informacje potrzebne młodym osobom w ich przyszłej pracy?
  • Czy i w jaki sposób normalizacja może wesprzeć młode osoby wchodzące na rynek pracy?
  • Co PKN mógłby jeszcze zrobić, aby wesprzeć nauczycieli w przekazywaniu wiedzy o normalizacji?

Wszystkie prace konkursowe powinny nawiązywać do jubileuszu 100-lecia PKN.

Aby wziąć udział w konkursie należy:

  1. Zapoznać się z Regulaminem konkursu; kliknięcie powoduje wyświetlenie Regulaminu
  2. Wypełnić i jak najszybciej wysłać Formularz zgłoszeniowy; kliknięcie powoduje wyświetlenie Formularza na adres: pknkonkurs@pkn.pl
  3. Pobrać, wydrukować i wypełnić Oświadczenie uczestnika konkursu kliknięcie powoduje wyświetlenie Oświadczenia w sprawie przekazania praw autorskich. Wypełnione Oświadczenie należy wysłać razem z Formularzem zgłoszeniowym.

Oceny nadesłanych prac dokona powołane przez Prezes PKN jury konkursowe, składające się z przedstawicieli PKN i jednostek wspierających konkurs metodycznie oraz ekspertów niezależnych.

O terminie i miejscu wręczenia nagród laureatom konkursu powiadomimy mailowo lub telefonicznie.

W realizacji konkursu wspierają nas:


Patroni honorowi

                          Logo Ministerstwo Edukacji i Nauki                         Logo OHP                       Logo NOT


Wsparcie metodyczne

Logo Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej             Logo ORE                      Logo Łodzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego                        Logo OEIIZK


Patronat medialny

logo Perspektyw                               Logo Przeglądu Technicznego

 

Plakat do pobrania >>

Plakat konkursu do pobrania