Promotorzy Edukacji Normalizacyjnej 2021 r.


Promotor Edukacji Normalizacyjnej – mgr inż. Edyta Lubieniecka

Zdjęcie Edyty Lubienieckiej

Absolwentka Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach – Wydział Budownictwa Lądowego.

Ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Zarządzania Gospodarką Regionalną i Turystyką

w Kielcach o kierunku Doradztwo Zawodowe, studia podyplomowe na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym w Kielcach – wydział zarządzania i administracji – Zarządzenie Oświatą oraz na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w Wyższej Inżynierskiej Szkole Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu.

Od 23 lat pracuje jako nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach.

Po nawiązaniu współpracy z Polskim Komitetem Normalizacyjnym w 2015 roku, uczy młodzież, jak korzystać z norm, głównie norm branży budowlanej, rysunku technicznego i instalacyjnej.

Aktywnie promuje normalizację wśród uczniów. Jest organizatorką prelekcji z udziałem przedstawicieli PKN na temat historii normalizacji i jej wpływu na rozwój ludzkości.

Organizowała kolejne edycje Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Normalizacyjnej w latach 2017, 2018 i 2019. W konkursach brali udział uczniowie szkół z całego województwa świętokrzyskiego.

W grudniu 2017 r. w Technikum nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w ZSZ nr 2 w Starachowicach zorganizowała dla uczniów klas w zawodzie – technik budownictwa, technik automatyk, technik informatyk, technik mechatronik, technik spedytor – warsztaty pt.: „Co warto wiedzieć na temat Normalizacji", których celem było upowszechnienie zagadnień związanych z normalizacją i rolą wiedzy normalizacyjnej w życiu codziennym.