Scenariusze lekcji

(2023-04-20)

Szkoła ponadgimnazjalna

 

Uczniowie z nauczycielką
Fot. Adobe Stock/ © Monkey Business


Przekazujemy Państwu scenariusze lekcji, które mogą być inspiracją do przygotowania własnej lekcji lub zostać wykorzystane w wersji przygotowanej przez autorów. Autorami scenariuszy są  nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych. Prace te zostały nadesłane na  konkurs „Normalizacja i ja" i zostały pozytywnie ocenione pod względem merytorycznym i metodycznym.  Scenariusze mogą być wykorzystane na lekcjach w liceum ogólnokształcącym oraz technikum na przedmiotach z Podstaw przedsiębiorczości (np. w tematyce Gospodarka i przedsiębiorstwo), Wiedzy o społeczeństwie (np. w module Współdziałanie w sprawach publicznych) oraz przez nauczycieli teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych. Scenariusze te mogą także uatrakcyjnić zajęcia na kołach zainteresowań. Choć niektóre scenariusze mają te same tytuły jednak ujęcie tematu w każdym przypadku jest inne. Niektóre z nich zostały przygotowane na jedną jednostkę lekcyjną, a inne na dwie.