Scenariusze lekcji

(2020-12-11)

Szkoła ponadgimnazjalna

 

Uczniowie z nauczycielką
Fot. Adobe Stock/ © Monkey Business


Przekazujemy Państwu scenariusze lekcji, które mogą być inspiracją do przygotowania własnej lekcji lub zostać wykorzystane w wersji przygotowanej przez autorów. Autorami scenariuszy są  nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych. Prace te zostały nadesłane na  konkurs „Normalizacja i ja" i zostały pozytywnie ocenione pod względem merytorycznym i metodycznym.  Scenariusze mogą być wykorzystane na lekcjach w liceum ogólnokształcącym oraz technikum na przedmiotach z Podstaw przedsiębiorczości (np. w tematyce Gospodarka i przedsiębiorstwo), Wiedzy o społeczeństwie (np. w module Współdziałanie w sprawach publicznych) oraz przez nauczycieli teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych. Scenariusze te mogą także uatrakcyjnić zajęcia na kołach zainteresowań. Choć niektóre scenariusze mają te same tytuły jednak ujęcie tematu w każdym przypadku jest inne. Niektóre z nich zostały przygotowane na jedną jednostkę lekcyjną, a inne na dwie.


Zapraszamy!


1. Podstawy Normalizacji

Co ty wiesz o normalizacji? – autor:  Elżbieta Ciemięga

Normalizacja. Dlaczego uczeń musi o niej wiedzieć? – autor: Agnieszka Obolewicz

Normalizacja. Dlaczego uczeń musi o niej wiedzieć? – autor: Szymon Surmacewicz

Normalizacja. Dlaczego uczeń powinien o niej wiedzieć? – autor: Beata Cendrowicz

Normalizacja. Dlaczego uczeń musi o niej wiedzieć? – autor: Katarzyna Majewska-Mrówczyńska
 

2. Zastosowanie norm – usuwanie barier

Dostępność dla wszystkich – czyli świat bez barier – autor: Szymon Surmacewicz

Dostępność dla wszystkich – czyli świat bez barier  – autor: Małgorzata Wojtkowska

Normalizacja i ja  – autor: Regina Urbaniak

Normalizacja w życiu osób niepełnosprawnych  – autor:  Beata Cendrowicz

Otwórzcie drzwi niepełnosprawnym! - Stop barierom i utrudnieniom  – autor: Elżbieta Ciemięga


3. Stosowanie norm gwarancją jakości wyrobów i usług

Stosowanie norm gwarancją jakości wyrobów i usług na przykładzie sprzętu do nurkowania autor: Małgorzata Wojtkowska

Stosowanie norm gwarancją jakości wyrobów i usług autor: Dorota Niedźwiedź


4. Bezpieczne urządzenia = beztroska zabawa – autor: Agnieszka Affek-Starczewska
Normy -  gwarantem bezpieczeństwa produktów – autor: Dorota Niedźwiedź
Normy -  gwarantem bezpieczeństwa produktów – autor Szymon Surmacewicz


5. Normy w ochronie środowiska 
Normy w ochronie środowiska – autor: Magdalena Ankiewicz-Kopicka
Normy w ochronie środowiska – autor: Regina Urbaniak
Jaką rolę odgrywają normy dla ochrony środowiska? – autor: Aneta Kotala
Od normalizacji do harmonizacji, czyli jak strategicznie zarządzać środowiskiem  – autor: Eliza Barszczewska


6. Normy + miasto = Smart City
Normy + miasto = Smart City – autor: Elżbieta Replińska
Normy w inteligentnym mieście – autor: Aneta Kotala
Inteligentne miasta – autor: Magdalena Ankiewicz-Kopicka


7. Transport przyszłości napędzany normami
Normy budują transport przyszłości – autor: Elżbieta Replińska
Transport przyszłości napędzany liczbami i normami – autor: Grażyna Modrzewska