Seminarium normalizacyjne na AGH

8 listopada 2022 r. w Bibliotece Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej odbyło się kolejne już spotkanie z cyklu seminariów promujących normalizację, przygotowanych we współpracy z Polskim Komitetem Normalizacyjnym.

Wykład „Dziś i jutro normalizacji (perspektywa XXI w.)" poprowadził Doradca Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego – dr inż. Zygmunt Niechoda, którego obszar zainteresowań zawodowych obejmuje: normalizację, ocenę zgodności, prawo techniczne oraz edukację zawodową. W seminarium uczestniczyli studenci Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH oraz studenci Architektury Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego, a także wykładowcy uczelni. Była to druga edycja seminarium – pierwsza odbywała się w czasie pandemii i nie wszyscy zainteresowani mogli w nim uczestniczyć.

Wraz z nadchodzącymi zmianami, czwartą rewolucją przemysłową czy nowymi wymaganiami rynku pojawiają się nowe obszary, aspekty i produkty normalizacji. Znaczenie normalizacji stale wzrasta, staje się ona istotnym elementem kreowania i upowszechniania innowacji, czynnikiem strategicznym w rozwoju firmy.

W trakcie seminarium omówiono następujące zagadnienia:

  • zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającym się świecie;
  • perspektywa czwartej rewolucji przemysłowej;
  • nowe obszary i aspekty normalizacji;
  • czynnik czasu kontra wymagania rynku – nowe produkty normalizacyjne;
  • normalizacja w kreowaniu innowacyjności i upowszechnianiu innowacji;
  • normalizacja czynnikiem strategicznym w rozwoju firmy;
  • rola normalizacji we współczesnej makroekonomii.

Po prelekcji odbyła się dyskusja, a następnie krótkie spotkanie z dyrektorem Biblioteki Głównej - Stanisławem Skórką, na którym omówiono kwestie dalszej współpracy AGH i PKN.

Studenci Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH oraz studenci Architektury Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego słuchają wykładu Zygmunta Niechody   Studenci i wykładowcy Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH słuchają wykładu Zygmunta Niechody  Dyrektor Biblioteki Głównej AGH Stanisław Skórka i Doradca Prezes PKN Zygmunt Niechoda