„ŚWIAT ZBUDOWANY NA NORMACH”

(2017-09-28)

Nowy e-podręcznik podstaw normalizacji dla studentów


(2016-12-13)
Normy wykorzystywane są codziennie przez przedsiębiorców, producentów, organy publiczne i inne organizacje jako narzędzie do zarządzania istotnymi sprawami, takimi jak handel, regulacje prawne, jakość, zdrowie i bezpieczeństwo, nowe technologie, efektywność energetyczna, oddziaływanie na środowisko, łączność czy interoperacyjność.


Zrozumienie norm i normalizacji jest dla studentów niezbędne, ponieważ wiedza ta może być ważnym atutem w trakcie studiów, ale co ważniejsze w ich przyszłej karierze menedżerów, inżynierów, naukowców lub w każdym innym zawodzie, jaki wybiorą.

Ekonomiczne korzyści z norm

(2015-06-26)

Zapraszamy do lektury

(2015-06-26)
Kontynuując temat poprzedniego artykułu dotyczącego wpływu norm na ekonomiczne aspekty działalności firm, polecamy wydaną w 2011 roku publikację ISO „Ekonomiczne korzyści z norm –  międzynarodowe studium przypadków”.

Normy ISO – co z nich wynika?

(2015-11-27)

(2015-01-07)

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO (International Organization for Standardization) opracowała i opublikowała ponad 19 200 Norm Międzynarodowych do dobrowolnego stosowania, co przyniosło korzyści dla biznesu, rządu i społeczeństwa. Jednak w jaki sposób normy przyczyniają się do rentowności gospodarki i firm? Co jest rezultatem ich stosowania? 

Nowe opracowanie ISO dostarcza odpowiedzi na to pytanie, na podstawie przykładów z wdrażania  norm ISO i innych norm opracowanych w wyniku konsensusu:

  • dla światowej gospodarki i poszczególnych gospodarek krajowych;
  • dla organizacji z różnych branż i krajów.

Zestawienie przykładów, wynikających z badań przeprowadzonych przez ISO i IEC, dotyczących gospodarczych i społecznych korzyści z norm, jest dostępne na stronie ISO/IEC

Szacunkowe obliczenia wykonane przez OECD (Organisation for Economic Co-operation and Developement) i Departament Handlu Stanów Zjednoczonych (US Departament of Commerce) pokazują, że normy i powiązane z nimi dokumenty oceny zgodności (sprawdzające czy produkt i usługa dorównuje modelowemu rozwiązaniu zawartemu w normach) mają wpływ na 80% światowego handlu. Światowa Organizacja Handlu (The Word Tarade Organisation - WTO) wymaga, aby jej członkowie stosowali się do wymagań Norm Międzynarodowych w celu uniknięcia w handlu technicznych barier, których przyczyną mogą być różne krajowe i regionalne normy. Makroekonomiczne badania nad wkładem norm w krajowy rozwój gospodarczy wykazują, że:

  • Normalizacja bezpośrednio przyczyniła się do wzrostu gospodarki francuskiej aż o 0,81%,  czyli o prawie 25% wzrostu PKB.
  • Makroekonomiczne zyski są efektem zarówno wydajniejszej produkcji (wydajności pracy), jak i lepszego podejmowania decyzji (produktywności kapitału) w nowozelandzkiej gospodarce. Normy są potężną ekonomiczną dźwignią i czasem mogą doprowadzić do uzyskania około 1% - czyli 2,4 mld dolarów nowozelandzkich – wzrostu rocznego PKB dla całej gospodarki Nowej Zelandii.
  • W Kanadzie wzrost liczby norm, w okresie od 1981 do 2004 roku, przyczynił się do 17% wzrostu wydajności pracy i około 9% wzrostu gospodarczego. Gdyby nie normy, PKB byłoby niższe o około 62 miliardy dolarów kanadyjskich.
  • Przez 40 lat do roku 2002, 1% wzrost liczby norm australijskich jest kojarzony z 0,17% wzrostem produktywności w całej gospodarce. Ponadto, normy mogą być rozważane także razem z wydatkami na badania i rozwój (B+R) jako czynniki wpływające na wzrost zasobów wiedzy. Okazuje się, że wzrost o 1% wspólnego zasobu wiedzy prowadzi do zwiększenia o 0,12% wydajności całej gospodarki.
  • Korzyści gospodarcze z normalizacji wynoszą w Niemczech około 1% PKB. Normalizacja ma tam większy wkład w rozwój gospodarczy niż patenty czy licencje. Eksportowo zorientowany przemysł niemiecki wykorzystuje normy do otwierania kolejnych, nowych rynków i ułatwiania wdrażania zmian technologicznych.
  • W Wielkiej Brytanii roczny wkład norm w gospodarkę to 2,5 miliarda funtów i 13% wzrost produktywności. Normy traktuje się jako narzędzie innowacyjności i animator zmian technologicznych. Inwestycje w normy traktowane są jako czynnik biznesowy, zarówno na mikro, jak i na makro poziomie.

Opracowanie ISO standards – What's the bottom line? opublikowane w języku francuskim i angielskim można otrzymać bezpłatnie w sklepie Centralnego Sekretariatu ISO lub poprzez kontakt z działem marketingu, komunikacji i informacji. Można je także uzyskać od krajowych członków ISO lub pobrać bezpłatnie jako plik PDF ze strony ISO (www.iso.org).

Autor: R. Frost, ISO Standards. What's the bottom line. "ISO Focus", October 2012, s. 44

Tłum. i opr.  GO

Wyświetlanie 1 - 3 z 11 rezultatów.
Pozycji na stronę 3
z 4