„ŚWIAT ZBUDOWANY NA NORMACH”

Nowy e-podręcznik podstaw normalizacji dla studentów

Normy wykorzystywane są codziennie przez przedsiębiorców, producentów, organy publiczne i inne organizacje jako narzędzie do zarządzania istotnymi sprawami, takimi jak handel, regulacje prawne, jakość, zdrowie i bezpieczeństwo, nowe technologie, efektywność energetyczna, oddziaływanie na środowisko, łączność czy interoperacyjność.

Zrozumienie norm i normalizacji jest dla studentów niezbędne, ponieważ wiedza ta może być ważnym atutem w trakcie studiów, ale co ważniejsze w ich przyszłej karierze menedżerów, inżynierów, naukowców lub w każdym innym zawodzie, jaki wybiorą.

Niniejsza publikacja jest wynikiem prac prowadzonych przez Brytyjską Instytucję Normalizacyjną, Duńską Jednostkę Normalizacyjną, Krajowy Urząd Normalizacyjny Irlandii, Fińskie Stowarzyszenie Normalizacyjne i Uniwersytet w Zagrzebiu pod auspicjami Wspólnej Grupy Roboczej CEN i CENELEC ds. Edukacji Normalizacyjnej. Edycja polska została przetłumaczona, opracowana i wydana przez Polski Komitet Normalizacyjny.

Podręcznik jest dostępny bezpłatnie, wyłącznie w formie elektronicznej, bez prawa powielania i rozpowszechniania.

Aby uzyskać dostęp do podręcznika kliknij tutaj.