Potrzeba edukacji normalizacyjnej

Warto przeczytać

(2018-04-12)

W marcowym numerze biuletynu informacyjnego Politechniki Łódzkiej – Życie Uczelni  – został opublikowany ciekawy artykuł dra inż. Zygmunta Niechody pt. „Potrzeba edukacji normalizacyjnej".

Autor zwraca w nim uwagę na fakt, że od końca lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia normy zaczęły być traktowane przez zjednoczoną Europę jako jeden z najważniejszych mechanizmów harmonizacji technicznej, która stała się podstawą rynku wewnętrznego UE. Pojawiła się zatem coraz pilniejsza potrzeba wprowadzenia zagadnień normalizacji do edukacji na całym świecie.

Z całością artykułu można zapoznać się w Życiu Uczelni na stronie 36.