Uczelnie współpracujące z PKN

Wydział Zarządzania - Uniwersytet Łódzki

Wydział Zarządzania - Uniwersytet Łódzki

Na Wydziale prowadzony jest przedmiot związany z normalizacją. Wydział współpracuje z PKN w zakresie organizowania seminariów promujących tematykę normalizacji.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Zajęcia „Normalizacja” realizowane są na Wydziale Odlewnictwa, Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki oraz Wydziale Zarządzania.

Politechnika Koszalińska w Koszalinie

Politechnika Koszalińska w Koszalinie

Zajęcia z przedmiotu „NORMALIZACJA” w formie wykładów prowadzone są na Wydziale Mechanicznym na II stopniu kierunków Technika Rolnicza i Leśna oraz Technologia Żywności i Żywienia Człowieka.

Politechnika Lubelska

Politechnika Lubelska

Przedmiot Normalizacja prowadzony jest na studiach drugiego stopnia na Wydziale Zarządzania.

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

Zajęcia z „Podstaw normalizacji” prowadzone są na wszystkich pięciu wydziałach: Budownictwa i Architektury, Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki, Mechatroniki i Budowy Maszyn, Zarządzania i Modelowania Komputerowego.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Przedmiot „Normalizacja” realizowany jest na kierunkach Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki: „Inżynieria materiałowa”, „Inżynieria transportu”, „Mechanika i budowa maszyn” oraz „Projektowanie materiałowe w konstrukcjach inżynierskich”.

Politechnika Bydgoska im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Politechnika Bydgoska im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Kurs informacji normalizacyjnej „Podstawy w pracy inżyniera” dla studentów odbywa się w czwartym semestrze studiów I stopnia oraz w pierwszym semestrze studiów II stopnia.

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Zajęcia z przedmiotów:
"Podstawy normalizacji" na studiach I stopnia – inżynierskich na Wydziale Okrętownictwa i Oceanografii, specjalności: Budowa Okrętów i Jachtów; Maszyny, Siłownie i Urządzenia Okrętów i Obiektów Oceanotechnicznych; Zarządzanie i Marketing w Gospodarce Morskiej; Inżynieria Zasobów Naturalnych; Systemy Transportu Wodnego oraz Środki Transportu Wodnego.

"Organizacja pracy inżyniera i podstawy normalizacji" na studiach I stopnia – inżynierskich na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki, na kierunkach: Automatyka i Robotyka oraz Elektrotechnika.

"Normalizacja i Ocena Jakości" na studiach II stopnia na Wydziałach: Chemicznym, Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej oraz Mechanicznym na kierunku Inżynieria materiałowa.

"Normalizacja i klasyfikacja" na studiach II stopnia na Wydziale Mechanicznym, specjalność: Technologia maszyn i komputerowe wspomaganie produkcji.

"Normalizacja i zarządzanie w korozji" na studiach I stopnia – inżynierskich na Wydziale Chemicznym, specjalność: Inżynieria korozyjna.

Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Zielonogórski

Prowadzi zajęcia z "Podstaw normalizacji" na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Przedmiot „Podstawy normalizacji” jest realizowany.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Zajęcia z Podstaw Normalizacji prowadzone są na Wydziale Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa.