Audit wewnętrzny wg znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02


Laboratorium
Fot. Adobe Stock

Wykładowca: Grażyna Chojnacka-Kalinowska

Cel szkolenia:
Zapoznanie uczestników ze zmianami w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w porównaniu z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Omówienie i interpretacja wymagań znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Wpływ zmian w normie na sposób auditowania i wybór auditowanych obszarów. Zapoznanie uczestników z procesem prowadzenia auditów wewnętrznych.
Szkolenie jest skierowane do osób pracujących w systemie zarządzania, auditorów wewnętrznych, którzy będą oceniać wdrożenie systemu zarządzania i kompetencje techniczne wg wymagań znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Zagadnienia:
•    Omówienie i interpretacja wymagań znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
•    Dokumentowanie systemu zarządzania wg znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
•    Dokumenty stanowiące kryteria auditu
•    Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów
•    Podejście procesowe, ocena ryzyk i szans
•    Ocena wdrożenia nowych elementów
•    Dokumentowanie auditów

Uczestnicy otrzymają:
• materiały szkoleniowe (nie zawierają norm i przepisów);
rabat na zakup norm – 20%;
• zaświadczenie PKN o ukończeniu szkolenia.

Czas trwania szkolenia: 2 dni (9.00-15.30)