Dyrektywa ciśnieniowa PED

Szkolenie
Fot. Adobe Stock


Wykładowca: Marta Wojas

Cele szkolenia:

Szkolenie dotyczy wymagań zasadniczych, jakie powinny spełniać urządzenia ciśnieniowe i zespoły urządzeń ciśnieniowych określone w dyrektywie 2014/68/UE, której celem jest zapewnienie swobodnego przepływu takich urządzeń w Unii Europejskiej z jednoczesnym zapewnieniem bezpieczeństwa ich eksploatacji.

Dyrektywa w sprawie projektowania, wytwarzania i oceny zgodności urządzeń ciśnieniowych; adresowana jest do producentów odpowiedzialnych za całość produktu, również do upoważnionych dystrybutorów i importerów działających w tej dziedzinie.
Podczas szkolenia omówione zostaną wymagania zasadnicze ww. dyrektywy oraz wskazane zostaną sposoby ich spełnienia.
Do przygotowania szkolenia wykorzystano oficjalne tłumaczenie dyrektywy, opublikowane na stronach KE, rozporządzenie wdrażające tę dyrektywę do prawa krajowego oraz normy zharmonizowane.

Zagadnienia:

  • Dyrektywa ciśnieniowa jako przepis prawa europejskiego i jej wdrożenie do prawa krajowego;
  • Główne cele i tematyka dyrektywy PED;
  • Wymagania zasadnicze;
  • Jak spełniać wymagania zasadnicze;
  • Ocena zgodności;
  • Nadzór rynku.

Uczestnicy otrzymają:

  • materiały szkoleniowe (nie zawierają norm i przepisów);
  • rabat na zakup norm – 20%;
  • zaświadczenie PKN o ukończeniu szkolenia.

Czas trwania szkolenia:  1 dzień (8:00 - 15:30)