Dyrektywy i normy zharmonizowane w systemie bezpieczeństwa urządzeń technicznych w Unii Europejskiej

Dyrektywy i normy zharmonizowane
Fot. Adobe Stock

Wykładowca: Marta Wojas

Cele szkolenia:
Szkolenie przeznaczone jest dla przedsiębiorców, którzy szukają wiedzy niezbędnej do funkcjonowania na rynku unijnym. Przybliża tematykę przepisów prawa europejskiego dotyczącego urządzeń technicznych w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa ich eksploatacji. Przydatne będzie również dla wszystkich stron uczestniczących w procesie oceny zgodności.
Szkolenie  opracowano na podstawie wymagań odpowiednich dokumentów prawnych, które zostały zawarte w materiałach szkoleniowych.

Zagadnienia:
• Przepisy prawa europejskiego – podział oraz wdrażanie i stosowanie  przez państwa członkowskie UE
• Definicje  pojęć  dotyczących  tematyki  szkolenia  –  dyrektywy  Nowego/Globalnego podejścia, normy zharmonizowane itp.
• Omówienie wymagań prawnych Unii Europejskiej i Polski – dyrektywy Nowego podejścia, krajowe przepisy prawne wdrażające postanowienia dyrektyw
• Ocena zgodności – procedury oceny zgodności i obowiązki stron uczestniczących w procesie
• Oznakowanie CE
• Jak spełnić wymagania zasadnicze dyrektyw – normy zharmonizowane

Uczestnicy otrzymają:
• materiały szkoleniowe (nie zawierają norm i przepisów);
• rabat na zakup norm – 20%;
• zaświadczenie PKN o ukończeniu szkolenia.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień (8:00 - 15:30)