Kontakt

Polski Komitet Normalizacyjny
Wydział Relacji Zewnętrznych
Sekcja Szkoleń Zewnętrznych
ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa
tel.: 22 556 77 66
szkolenia@pkn.pl