Kontakt

Polski Komitet Normalizacyjny
Wydział Relacji Zewnętrznych
Sekcja Szkoleń Zewnętrznych
ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa
fax: 22 55 67 786
tel.: 22 55 67 766
szkolenia@pkn.pl