Nasi wykładowcy


Tadeusz Zawistowski - zdjęcie wykładowcy

Tadeusz Zawistowski
Magister administracji, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych Politechniki Łódzkiej w zakresie technologii elastomerów. Posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie we wdrażaniu, utrzymywaniu i doskonaleniu systemów zarządzania jakością i kompleksowego zarządzania jakością (TQM) oraz w zakresie kontroli zarządczej, systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, systemów zarzadzania ciągłością działania, systemów przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym. Jako szkoleniowiec przeprowadził kilkaset szkoleń zarówno dla kadry kierowniczej, jak i pracowników organizacji. Posiada certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy PN-EN ISO/IEC 27001 wydany przez jednostkę oceniającą zgodność i akredytowaną przez PCA, audytora wiodącego SZBI (IRCA), jak również certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania jakością (ISO 9001), a także zarządzania ciągłością działania (ISO 22301). Jest audytorem jednostek certyfikujących, jak również realizuje audyty wewnętrzne i dostawców. Od ponad dwudziestu lat prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu audytu, bezpieczeństwa informacji i zarządzania jakością m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim, na Uczelni Łazarskiego, w Instytucie Orgmasz w Warszawie oraz Warszawskiej Szkole Zarządzania. Członek Komitetu Polskiej Nagrody Jakości. W 2014 roku otrzymał wyróżnienie Polskiej Nagrody Jakości - „Znakomity Przywódca", w tym samym roku Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przyznało mu status Eksperta Jakości Zastosowania CAF.

   

Adam Kruczek zdjęcie wykładowcyAdam Kruczek
Absolwent Uniwersytetu Śląskiego, ze specjalnością Projektowanie systemów komputerowych. Od początku kariery zawodowej związany z branżą IT, jako programista, analityk i architekt. W latach 2000 – 2007 pełnił rolę Kierownika Projektu w kluczowych projektach dla Administracji Celnej. Od 2007r. w sprzedaży rozwiązań informatycznych do sektora administracji publicznej. W latach 2012-2015 związany oddziałem zagranicznej firmy wdrażającej na rynku polskim rozwiązania z branży ITS i rozwiązania Smart City. Od 2015 roku związany z promocją normy ISO 37120:2015 we współpracy z ThinkIT Consulting sp. z o.o. Autor raportu z audytu przedcertyfikacyjnego z normy ISO 37120:2015 dla pierwszego miasta w Polsce, poddającego się certyfikacji na zgodność z tą normą. 

Marek Blim zdjęcie wykładowcyMarek Blim
Z wykształcenia magister inżynier elektronik, doktor nauk wojskowych. Wieloletni wykładowca: ASG, WAT, UMCS, PW, WWSI, AGH. Posiada bogate doświadczenie dydaktyczno-naukowe oraz organizacyjne. Od 2001 r. audytor PCBC/BSI (ISO 9001/BS-7799). Były biegły sądowy (2002-2007) z zakresu OIN oraz menedżer TQM EQO (2004-2012). Aktualnie: rzeczoznawca STZOiMoZB Stowarzyszenia POLALARM (od 2005 r.); ekspert ISO 9001 (od 2006 r.); audytor ISO/IEC 27001 (od 2010 r.). Uhonorowany za działalność naukowo-techniczną Srebrną (2008 r.) i Złotą (2014 r.) Odznaką NOT oraz medalem pamiątkowym FSNT NOT im. Feliksa Kucharzewskiego (2012 r.). Czynny zawodowo konsultant/rzeczoznawca/audytor, ceniony przede wszystkim za rozległą wiedzę, profesjonalne podejście, rzetelność oraz dbałość o każdy szczegół szkolenia i audytu.
 

 

Sylwia Czub-Kiełczewska zdjęcie wykładowcySylwia Czub-Kiełczewska
Specjalista do spraw ochrony danych osobowych i informacji niejawnych, szkoleniowiec, audytor wewnętrzny ISO 27001. Posiada wieloletnie doświadczenie w koordynacji procesów bezpieczeństwa danych. Jest to nie tylko jej praca, ale także pasja: prowadzi popularnego bloga Sylwia Czub bloguje o danych osobowych (sylwiaczub.pl), jest ekspertem w portalu o podatkach, prawie i księgowości infor.pl. Przez ponad 6 lat była związana zawodowo z Instytutem Książki, w którym koordynowała procesy bezpieczeństwa danych. Brała także udział w pracach nad stworzeniem systemu bibliotecznego MAK+, dzięki czemu specyfika pracy bibliotek jest jej bardzo dobrze znana. Przeprowadziła ponad 100 szkoleń ze stosowania przepisów o ochronie danych osobowych dla bibliotek. Od 2014 roku prowadzi stałą kolumnę o tej tematyce w branżowym czasopiśmie „Bibliotekarz". Obecnie rozwija własną działalność, w szczególności wspiera procesy ochrony informacji w spółkach kapitałowych, agencjach reklamowych, jednostkach samorządowych.
 

Wojciech Mazurek zdjęcie wykładowcyWojciech Mazurek
Z wykształcenia magister inżynier mechanik, absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej. Od 2002 r. pracownik Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w dziale zajmującym się udzielaniem Klientom informacji o normach krajowych, europejskich i międzynarodowych z mechaniki, logistyki, transportu, opakowań. Prowadzi szkolenia oraz warsztaty z zakresu informacji normalizacyjnej. Brał udział w przygotowaniu sklepu internetowego PKN. Od kilku lat administruje portalem WIEDZA. Prowadzi audity wewnętrzne systemów zarządzania wg ISO 9001, ISO/IEC 27001 oraz audity zewnętrzne certyfikacji dobrowolnej na Znak Zgodności z Polską Normą.

 

 

Piotr Pasławski zdjęcie wykładowcyPiotr Pasławski
Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej (praca magisterska z zakresu chromatografii gazowej), doktorat z zakresu spektrometrii emisyjnej.
Ma ponad 40-letnie doświadczenie w chemii analitycznej w zakresie chemii klasycznej oraz chemii instrumentalnej w zakresie nowoczesnych technik analitycznych. Doświadczenie w przygotowaniu mechanicznym oraz chemicznym próbek do analizy. Autor ponad 100 publikacji z zakresu chemii analitycznej. Współautor rozdziału w książce „Metody analitycznej spektrometrii atomowej". Były wieloletni kierownik akredytowanego Centralnego Laboratorium Chemicznego Państwowego Instytutu Geologicznego. Auditor techniczny jednostki akredytującej laboratoria badawcze. Były wieloletni członek komisji analitycznych Komitetu Chemii Analitycznej PAN oraz komisji normalizacyjnych PKN. Wykładowca szkoleń z zakresu analityki chemicznej z 40-letnim doświadczeniem. Wykładowca podyplomowych studiów metrologicznych Wydziału Chemii UW. Odbyte staże w analitycznym laboratorium USGS.
 

Małgorzata Czapka zdjęcie wykładowcy Małgorzata Czapka
Swoją przygodę z systemami zarządzania jakością rozpoczęła już na studiach. Ukończyła Towaroznawstwo na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie uzyskując tytuł mgr inż. zarządzania jakością towarów konsumpcyjnych. Kontynuowała edukację w Collegium Civitas w Warszawie, gdzie zdobywała wiedzę na temat zarządzania jakością w instytucjach publicznych. Ponadto, jest absolwentką Politechniki Warszawskiej podyplomowych studiów z Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Inspektorem Ochrony Przeciwpożarowej.
Karierę zawodową rozpoczęła jako konsultant systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwa żywności. Na swoim koncie ma efektywne wdrożenia systemów ISO 9001, BRC, IFS, SA 8000 oraz standard własny marki TESCO dla dostawców non-food. Prowadzi szkolenia pracowników w ramach wdrażanych systemów, łącznie przeszkoliła ok. 500 pracowników. Brała udział w projekcie audytowym standardu IFS Food Store dla hipermarketów Carrefour w latach 2015-2016. Prelegentka corocznego spotkania dostawców marki własnej Carrefour Autodiagnostyk 2014 nt. Narzędzia samooceny CSR – w kontekście współpracy z największymi sieciami. W pracy najbardziej ceni sobie: przedsiębiorczość, kreatywność i skuteczność działania. Obecnie prowadzi firmę konsultingową oraz pełni funkcję Pełnomocnika Zarządu ds. Jakości w międzynarodowym centrum dystrybucyjnym CURSOR S.A., grupa OEX. Posiada uprawnienia Audytora wiodącego ISO 9001:2015 nadane przez BSI Group Polska. Zwolenniczka przyjaznego podejścia do systemów zarządzania w firmie.
Interesuje się także standardami etycznymi i związaną z nimi społeczną odpowiedzialnością biznesu.
   
Tomasz Kisielewicz zdjęcie wykładowcy Tomasz Kisielewicz
Adiunkt w Politechnice Warszawskiej (od 2013 roku), praca doktorska zrealizowana i obroniona w Uniwersytecie "La Sapienza" w Rzymie (Włochy). Doświadczenie naukowo-dydaktyczne ukształtowane w środowisku międzynarodowym. Obecnie aktywnie uczestniczy w procesie dydaktycznym realizowanym w Politechnice Warszawskiej. Zainteresowania naukowe i prowadzone prace badawcze dotyczą bezpieczeństwa i zachowania ciągłości usług zasilania systemów elektro-energetycznych; ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej obiektów specjalnych, w tym zrządzania ryzykiem w ujęciu terytorialnym, odpowiednio dla miasta, gminy, powiatu, województwa i kraju. Współpracuje z krajowymi oraz zagranicznymi ośrodkami badawczymi takimi jak Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Mugla w Turcji, Uniwersytet "La Sapienza" w Rzymie, Société d'Etudes et de Fabrication des Techniques Industrielles Modernes w Paryżu. Recenzent renomowanych międzynarodowych czasopism jak IET Generation, Transmission & Distribution, International Journal of Electrical Power and Energy Systems, Electric Power Systems Research oraz uznanych międzynarodowych konferencji jak International Conference on Lightning Protection, IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering. Członek grup eksperckich w obszarze aspektów systemowych dostawy energii elektrycznej; instalacji elektrycznych i ochrony odgromowej obiektów budowlanych w tym instalacji typu smart; inteligentnych i zrównoważonych miast i społeczności odpowiednio w ramach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (Normalizacja Krajowa),  European Committee for Electrotechnical Standardization (Normalizacja Europejska) i International Electrotechnical Commission (Normalizacja Międzynarodowa).
   
Wojciech Szczepka zdjęcie wykładowcy Wojciech Szczepka
Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach ze specjalnością Komputerowe Systemy Sterowania. Karierę zawodową rozpoczął jako konstruktor systemów sterowania dla obrabiarek CNC i maszyn specjalnych. W latach 2002–2022 związany z dużym światowym koncernem, wytwarzającym rozwiązania automatyki dla przemysłu. Od 2010 honorowy członek Stowarzyszenia Bezpieczeństwa Technicznego „Klub Paragraf 34". Zaangażowany w promocję norm związanych z bezpieczeństwem funkcjonalnym (IEC 61508). Przewodniczący KT 50 ds. Automatyki i Robotyki. Posiada certyfikat CFSE (Certified Functional Safety Expert). Obecnie zawodowo zajmuje się niezawodnością urządzeń, certyfikacją, audytami i doradztwem eksperckim w zakresie bezpieczeństwa funkcjonalnego, dyrektyw Unii Europejskiej oraz norm technicznych.
   
Ikona wykładowcy Iwona Jeżewska
Absolwentka studiów o kierunku administracja bezpieczeństwa/bezpieczeństwo wewnętrzne. Posiada certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO 27001) i systemu zarządzania jakością (ISO 9001). Pełnomocnik systemu zarządzania jakością/bezpieczeństwem informacji, Inspektor Ochrony Danych. Wspiera kadrę zarządzającą, prowadząc szkolenia, konsultacje i audyty w zakresie systemów zarządzania, kontroli zarządczej, ochrony danych os
obowych, zarządzania ryzykiem, obsługi klienta. Lubi bezpośredni kontakt z zespołami, z którymi buduje relacje oparte na szacunku i zaufaniu. 
Icona wykładowcy Marta Wojas
Mgr inż. metalurg, absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, ukończyła studia podyplomowe w zakresie odlewnictwa także w AGH.
Ukończyła wiele szkoleń z zakresu certyfikacji i oceny zgodności, oceny laboratoriów itp.
Doświadczony, wieloletni kierownik w przemysłowym laboratorium badań niszczących i nieniszczących urządzeń przemysłu chemicznego, złączy spawanych itp. oraz inspektor ochrony radiologicznej.
Absolwentka pierwszych kursów do celów certyfikacji personelu NDT, prowadzonych przez Niemieckie Towarzystwo Badań Nieniszczących DGZFP w ramach projektu europejskiego na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, spełniających wymagania EN 473, po ukończeniu których uzyskała certyfikaty trzeciego stopnia w czterech metodach badań nieniszczących: MT, PT, RT, VT, wydane przez niemiecką jednostkę certyfikującą DPZ.
Po uzyskaniu ww. certyfikacji rozpoczęła pracę w Urzędzie Dozoru Technicznego jako główny specjalista, a następnie wicedyrektor Centrum Certyfikacji i Oceny Zgodności.
Autorka wielu artykułów z zakresu badań, certyfikacji i oceny zgodności oraz dwutomowej monografii dotyczącej wad wyrobów wykrywanych metodami nieniszczącymi.
   
Ikona wykładowcy

Wojciech Pawlikowski
Od 2000 r. związany z przemysłem petrochemicznym. Prezes Zarządu s-ki Noweko Sp. z o.o. oraz Plastest Sp. z o.o. Od 2004 r. działający w branży tworzyw sztucznych. Były pracownik Zakładu Surowców Energetycznych AGH. Doświadczenie w przemyśle przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz w przemyśle petrochemicznym we Włoszech, Libii i Rosji. Powoływany jako prelegent w gronie ekspertów w dziedzinie ekologii tworzyw sztucznych na wielu konferencjach i targach. Reprezentant w Komitecie Technicznym (KT 141) przy PKN; członek takich organizacji jak Polska Izba Opakowań, Krajowa Izba Gospodarcza, Stowarzyszenie Biorecykling, ASTM (Amerykańskie Stowarzyszenie Badań i Materiałów), OPA. Posiada mandat reprezentowania PIO w MŚ. Przedstawiciel jednostki certyfikującej biotworzywa TUV Austria Belgium (TAB), d. Vincotte w Polsce.

Ikona wykładowcy Grażyna Chojnacka-Kalinowska
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Chemii, doktor nauk technicznych. Emerytowany pracownik Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, były kierownik zakładu naukowego Zespołu Laboratoriów, kierownik ds. jakości laboratorium akredytowanego przez PCA. Autorka licznych publikacji z zakresu korozji, pomiarów elektrochemicznych. Wdrożyła w laboratorium system zarządzania wg norm PN-EN ISO/IEC 17025:2001, PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Współpracuje z PCA od roku 1998 jako auditor, legitymuje się licznymi szkoleniami z zakresu systemu zarządzania.
Ikona wykładowcy Wanda Nowak
Absolwentka Wydziału Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz podyplomowych studiów Master of Business Administration Polish Open University i Oxford Brooks University (praca dyplomowa: „Opracowanie koncepcji systemu zarządzania wiedzą dla małych i średnich przedsiębiorstw"). Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania, wynikające z długoletniej pracy na stanowiskach kierowniczych w międzynarodowych koncernach, a także w zakresie ochrony danych osobowych. Praktykujący Inspektor Ochrony Danych. Ukończyła kurs Audytora Wiodącego ISO 9001:2008 (BSI), studia podyplomowe na kierunku: Inspektor Ochrony Danych Osobowych – audytor Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (Akademia Górniczo-Hutnicza) oraz półroczny kurs doskonalący zorganizowany przez Katedrę Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – „Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu".
Od kilkunastu lat specjalizuje się w zagadnieniach ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji, zarządzania wiedzą oraz zarządzania procesowego, ponadto jest praktykującym Inspektorem Ochrony Danych w podmiotach medycznych.
Prowadzi szkolenia ze stosowania przepisów o ochronie danych osobowych dla podmiotów medycznych, banków spółdzielczych oraz biur rachunkowych.
   
Ikona wykładowcy

Tomasz Kowalczyk
Absolwent Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w zakresie Systemy Komputerowe. Ukończył studia podyplomowe na AGH w Krakowie na kierunkach Zarządzanie Projektami Informatycznymi, Cyberbezpieczeństwo oraz Inspektor Ochrony Danych Osobowych – audytor Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Audytor Wiodący ISO/IEC 27001.
Od ponad 25 lat związany z branżą IT w zakresie projektowania, realizacji oraz utrzymania systemów informatycznych. Zawodowo zajmuje się doradztwem oraz wdrażaniem rozwiązań z zakresu IT, bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych osobowych na rzecz podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Ikona wykładowcy Andrzej Kowalkow
Absolwent Politechniki Częstochowskiej, Mistrz / Kierownik Oddziału Nadzoru i Ratownictwa Gazowego oraz Kierownik Zespołu ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w Hucie Częstochowa, odpowiedzialny za wdrożenie SZBHP w Hucie Częstochowa.
Prezes Stowarzyszenia Polskie Forum Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45000.
Członek Komitetu Technicznego 276 ds.  Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym w Warszawie (praca przy tłumaczeniu normy PN-ISO 45001:2018-06).
Członek Komitetu Technicznego Ośrodka Oceny i Doskonalenia Kompetencji BHP przy Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie.
Auditor wiodący Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. – od roku 2004.
Wykładowca w dziedzinie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, m.in. w Polskim Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie – cykliczne szkolenia dla auditorów i osób wdrażających SZBiHP.
W ramach programu Leonardo da Vinci był wykonawcą i współautorem modułu szkoleniowego w projekcie pt.: „Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwach hutniczych w aspekcie integracji Polski z  Unią Europejską".
Współautor poradnika dla przedsiębiorstw w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy „Seria ISO 9000:2000 nowoczesne zarządzanie jakością" dla wydawnictwa VERLAG DASHÖFER Sp. z o.o. Warszawa.
Redaktor honorowy – współpraca merytoryczna nad czasopismem „Promotor BHP" wydawnictwa Elamed. Szereg publikacji w pismach branżowych.
   
Ikona wykładowcy

Robert Radko
Prawnik, absolwent studiów podyplomowych prawno-informatycznych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, Inspektor Ochrony Danych, Audytor Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji/Ciągłości Działania. Z branżą bezpieczeństwa informacji związany od 2006r. W ramach praktyki zawodowej odpowiedzialny za wdrożenie wielu systemów ochrony danych osobowych w administracji publicznej oraz firmach komercyjnych. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu ochrony danych osobowych, oceny ryzyka, wymagań systemów zarządzania według norm ISO 27701/27001/27002/22301.

Ikona wykładowcy Anita Truskowska-Henni
Magister chemii (Politechnika Szczecińska). Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi dla menadżerów personalnych.
Posiada blisko dwudziestoletnie doświadczenie we wdrażaniu, utrzymywaniu i doskonaleniu systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwem informacji, zarządzania środowiskiem i przeciwdziałania korupcji oraz w zakresie kontroli zarządczej.
Jako szkoleniowiec przeprowadziła kilkanaście szkoleń, w tym dla audytorów wewnętrznych. Posiada certyfikat audytora wiodącego (IRCA) systemu zarządzania jakością informacji (ISO 9001) i systemu zarządzania środowiskowego (ISO 14001), a także zarządzania ciągłością działania (ISO 22301).
Brała udział w opracowywaniu wydania trzeciego „Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym – SPZK".
   
Ikona wykładowcy

Kamil Wiśniewski
absolwent Politechniki Poznańskiej na kierunku mechatronika oraz Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie na kierunku Informatyka. Posiada certyfikat CEH (Certified Ethical Hacker) oraz certyfikat audytora wiodącego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISO/IEC 27001). Architekt bezpieczeństwa teleinformatycznego, od ponad 8 lat związany z branżą informatyczną m.in. w zakresie wdrożeń systemów monitoringu infrastruktury, zarządzania interfejsami API oraz bezpieczeństwa systemów informatycznych, w tym zarządzania podatnościami.
Prowadzi szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz przeprowadza audyty bezpieczeństwa informacji ze szczególnym ukierunkowaniem na techniczne aspekty bezpieczeństwa IT.