Nasi wykładowcy

Adam Kruczek zdjęcie wykładowcyAdam Kruczek
Absolwent Uniwersytetu Śląskiego, ze specjalnością Projektowanie systemów komputerowych. Od początku kariery zawodowej związany z branżą IT, jako programista, analityk i architekt. W latach 2000 – 2007 pełnił rolę Kierownika Projektu w kluczowych projektach dla Administracji Celnej. Od 2007r. w sprzedaży rozwiązań informatycznych do sektora administracji publicznej. W latach 2012-2015 związany oddziałem zagranicznej firmy wdrażającej na rynku polskim rozwiązania z branży ITS i rozwiązania Smart City. Od 2015 roku związany z promocją normy ISO 37120:2015 we współpracy z ThinkIT Consulting sp. z o.o. Autor raportu z audytu przedcertyfikacyjnego z normy ISO 37120:2015 dla pierwszego miasta w Polsce, poddającego się certyfikacji na zgodność z tą normą.
 

 

Joanna Mandziuk zdjęcie wykładowcyJoanna Mandziuk
Jest absolwentką Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na kierunku Towaroznawstwo ze specjalizacją Zarządzanie Jakością. Prowadziła badania nt. „Oceny stopnia znajomości systemów zarządzania jakością ISO 9001 przez konsumentów". Stopień magistra zdobyła w Szkole Głównej Handlowej. Stypendystka międzynarodowych uczelni Wageningen University w Holandii oraz Sogang University w Korei Południowej. Prelegentka międzynarodowych szkoleń organizowanych w ramach projektu TAIEX oraz uczestniczka corocznych spotkań Baltic Standards Forum. W latach 2011-2016 pracownik Wydziału Prac Normalizacyjnych w obszarze Zdrowia, Środowiska i Medycyny. Od marca do września 2016 była członkiem Zespołu ds. Polityki Edukacyjnej. Obecnie pracownik sektora Logistyki, Transportu i Opakowań oraz członek grupy ds. MŚP. Jest czynnym audytorem wewnętrznym PKN w zakresie norm ISO 9001 i ISO/IEC 27001. Asystowała przy wdrażaniu SZJ opartego na nowej wersji normy ISO 9001 w firmach: szkoleniowo-informatycznej oraz transportowo-spedycyjnej. Aktualnie zdobywa uprawnienia audytora wiodącego ISO 9001. Pozytywne myślenie, funkcjonalne rozwiązania i ciągłe doskonalenie to jej mocne strony.
 

Małgorzata Czapka zdjęcie wykładowcyMałgorzata Czapka
Swoją przygodę z systemami zarządzania jakością rozpoczęła już na studiach. Ukończyła Towaroznawstwo na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie uzyskując tytuł mgr inż. zarządzania jakością towarów konsumpcyjnych. Kontynuowała edukację w Collegium Civitas w Warszawie, gdzie zdobywała wiedzę na temat zarządzania jakością w instytucjach publicznych. Ponadto, jest absolwentką Politechniki Warszawskiej podyplomowych studiów z Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Inspektorem Ochrony Przeciwpożarowej.
Karierę zawodową rozpoczęła jako konsultant systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwa żywności. Na swoim koncie ma efektywne wdrożenia systemów ISO 9001, BRC, IFS, SA 8000 oraz standard własny marki TESCO dla dostawców non-food. Prowadzi szkolenia pracowników w ramach wdrażanych systemów, łącznie przeszkoliła ok. 500 pracowników. Brała udział w projekcie audytowym standardu IFS Food Store dla hipermarketów Carrefour w latach 2015-2016. Prelegentka corocznego spotkania dostawców marki własnej Carrefour Autodiagnostyk 2014 nt. Narzędzia samooceny CSR – w kontekście współpracy z największymi sieciami. W pracy najbardziej ceni sobie: przedsiębiorczość, kreatywność i skuteczność działania. Obecnie prowadzi firmę konsultingową oraz pełni funkcję Pełnomocnika Zarządu ds. Jakości w międzynarodowym centrum dystrybucyjnym CURSOR S.A., grupa OEX. Posiada uprawnienia Audytora wiodącego ISO 9001:2015 nadane przez BSI Group Polska. Zwolenniczka przyjaznego podejścia do systemów zarządzania w firmie.
Interesuje się także standardami etycznymi i związaną z nimi społeczną odpowiedzialnością biznesu.
 

Marek Blim zdjęcie wykładowcyMarek Blim
Z wykształcenia magister inżynier elektronik, doktor nauk wojskowych. Wieloletni wykładowca: ASG, WAT, UMCS, PW, WWSI, AGH. Posiada bogate doświadczenie dydaktyczno-naukowe oraz organizacyjne. Od 2001 r. audytor PCBC/BSI (ISO 9001/BS-7799). Były biegły sądowy (2002-2007) z zakresu OIN oraz menedżer TQM EQO (2004-2012). Aktualnie: rzeczoznawca STZOiMoZB Stowarzyszenia POLALARM (od 2005 r.); ekspert ISO 9001 (od 2006 r.); audytor ISO/IEC 27001 (od 2010 r.). Uhonorowany za działalność naukowo-techniczną Srebrną (2008 r.) i Złotą (2014 r.) Odznaką NOT oraz medalem pamiątkowym FSNT NOT im. Feliksa Kucharzewskiego (2012 r.). Czynny zawodowo konsultant/rzeczoznawca/audytor, ceniony przede wszystkim za rozległą wiedzę, profesjonalne podejście, rzetelność oraz dbałość o każdy szczegół szkolenia i audytu.
 

 

Sławomir Wilczyński zdjęcie wykładowcySławomir Wilczyński
Główny Specjalista ds. certyfikacji na Znak PN. W PKN pracuje od roku 2002. Jest z wykształcenia inżynierem mechanikiem. W latach 1977 – 2002 pracował w przemyśle maszynowym na różnych stanowiskach związanych z produkcją, kontrolą jakości oraz certyfikacją wyrobów na znak bezpieczeństwa „B". Jednocześnie przez ponad 15 lat był nauczycielem przedmiotów zawodowych w szkolnictwie zawodowym dla dorosłych. W PKN prowadzi system certyfikacji na zgodność z Polskimi Normami – Znak PN. Bierze także czynny udział w działalności szkoleniowej PKN jako wykładowca. Prowadzi szkolenia w zakresie certyfikacji oraz oceny zgodności.
Brał udział w dwóch wdrożeniach Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001. Wdrożenia te, zakończone pozytywną certyfikacją, to SZJ w Daewoo FSO w roku 1998 oraz SZJ w PKN w roku 2004.
Jest czynnym auditorem wewnętrznym PKN w zakresie norm ISO 9001 i ISO/IEC 27001. Jest także auditorem wiodącym w zakresie certyfikacji zgodności wyrobów na zgodność z Polską Normą.
 

Sylwia Czub-Kiełczewska zdjęcie wykładowcySylwia Czub-Kiełczewska
Specjalista do spraw ochrony danych osobowych i informacji niejawnych, szkoleniowiec, audytor wewnętrzny ISO 27001. Posiada wieloletnie doświadczenie w koordynacji procesów bezpieczeństwa danych. Jest to nie tylko jej praca, ale także pasja: prowadzi popularnego bloga Sylwia Czub bloguje o danych osobowych (sylwiaczub.pl), jest ekspertem w portalu o podatkach, prawie i księgowości infor.pl. Przez ponad 6 lat była związana zawodowo z Instytutem Książki, w którym koordynowała procesy bezpieczeństwa danych. Brała także udział w pracach nad stworzeniem systemu bibliotecznego MAK+, dzięki czemu specyfika pracy bibliotek jest jej bardzo dobrze znana. Przeprowadziła ponad 100 szkoleń ze stosowania przepisów o ochronie danych osobowych dla bibliotek. Od 2014 roku prowadzi stałą kolumnę o tej tematyce w branżowym czasopiśmie „Bibliotekarz". Obecnie rozwija własną działalność, w szczególności wspiera procesy ochrony informacji w spółkach kapitałowych, agencjach reklamowych, jednostkach samorządowych.
 

Tomasz Kisielewicz zdjęcie wykładowcyTomasz Kisielewicz – adiunkt w Politechnice Warszawskiej (od 2013 roku), praca doktorska zrealizowana i obroniona w Uniwersytecie "La Sapienza" w Rzymie (Włochy). Doświadczenie naukowo-dydaktyczne ukształtowane w środowisku międzynarodowym. Obecnie aktywnie uczestniczy w procesie dydaktycznym realizowanym w Politechnice Warszawskiej. Zainteresowania naukowe i prowadzone prace badawcze dotyczą bezpieczeństwa i zachowania ciągłości usług zasilania systemów elektro-energetycznych; ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej obiektów specjalnych, w tym zrządzania ryzykiem w ujęciu terytorialnym, odpowiednio dla miasta, gminy, powiatu, województwa i kraju. Współpracuje z krajowymi oraz zagranicznymi ośrodkami badawczymi takimi jak Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Mugla w Turcji, Uniwersytet "La Sapienza" w Rzymie, Société d'Etudes et de Fabrication des Techniques Industrielles Modernes w Paryżu. Recenzent renomowanych międzynarodowych czasopism jak IET Generation, Transmission & Distribution, International Journal of Electrical Power and Energy Systems, Electric Power Systems Research oraz uznanych międzynarodowych konferencji jak International Conference on Lightning Protection, IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering. Członek grup eksperckich w obszarze aspektów systemowych dostawy energii elektrycznej; instalacji elektrycznych i ochrony odgromowej obiektów budowlanych w tym instalacji typu smart; inteligentnych i zrównoważonych miast i społeczności odpowiednio w ramach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (Normalizacja Krajowa),  European Committee for Electrotechnical Standardization (Normalizacja Europejska) i International Electrotechnical Commission (Normalizacja Międzynarodowa).
 

Wojciech Mazurek zdjęcie wykładowcyWojciech Mazurek
Z wykształcenia magister inżynier mechanik, absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej. Od 2002 r. pracownik Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w dziale zajmującym się udzielaniem Klientom informacji o normach krajowych, europejskich i międzynarodowych z zakresu budownictwa, mechaniki, logistyki, transportu, opakowań. W latach 2007-2009 pełnił funkcję Kierującego Wydziałem Informacji Normalizacyjnej i Szkoleń. Prowadzi szkolenia oraz warsztaty z zakresu informacji normalizacyjnej. Brał udział w przygotowaniu nowego sklepu internetowego PKN. Od kilku lat administruje portalem WIEDZA. Prowadzi audity wewnętrzne systemów zarządzania wg ISO 9001, ISO/IEC 27001 oraz audity zewnętrzne certyfikacji dobrowolnej na Znak Zgodności z Polską Normą.

 

 

Marta Wojas
Mgr inż. metalurg, absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, ukończyła studia podyplomowe w zakresie odlewnictwa także w AGH.
Ukończyła wiele szkoleń z zakresu certyfikacji i oceny zgodności, oceny laboratoriów itp.
Doświadczony, wieloletni kierownik w przemysłowym laboratorium badań niszczących i nieniszczących urządzeń przemysłu chemicznego, złączy spawanych itp. oraz inspektor ochrony radiologicznej.
Absolwentka pierwszych kursów do celów certyfikacji personelu NDT, prowadzonych przez Niemieckie Towarzystwo Badań Nieniszczących DGZFP w ramach projektu europejskiego na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, spełniających wymagania EN 473, po ukończeniu których uzyskała certyfikaty trzeciego stopnia w czterech metodach badań nieniszczących: MT, PT, RT, VT, wydane przez niemiecką jednostkę certyfikującą DPZ.
Po uzyskaniu ww. certyfikacji rozpoczęła pracę w Urzędzie Dozoru Technicznego jako główny specjalista, a następnie wicedyrektor Centrum Certyfikacji i Oceny Zgodności.
Autorka wielu artykułów z zakresu badań, certyfikacji i oceny zgodności oraz dwutomowej monografii dotyczącej wad wyrobów wykrywanych metodami nieniszczącymi.

Wojciech Pawlikowski
Od 2000 r. związany z przemysłem petrochemicznym. Prezes Zarządu s-ki Noweko Sp. z o.o. oraz Plastest Sp. z o.o. Od 2004 r. działający w branży tworzyw sztucznych. Były pracownik Zakładu Surowców Energetycznych AGH. Doświadczenie w przemyśle przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz w przemyśle petrochemicznym we Włoszech, Libii i Rosji. Powoływany jako prelegent w gronie ekspertów w dziedzinie ekologii tworzyw sztucznych na wielu konferencjach i targach. Reprezentant w Komitecie Technicznym (KT 141) przy PKN; członek takich organizacji jak Polska Izba Opakowań, Krajowa Izba Gospodarcza, Stowarzyszenie Biorecykling, ASTM (Amerykańskie Stowarzyszenie Badań i Materiałów), OPA. Posiada mandat reprezentowania PIO w MŚ. Przedstawiciel jednostki certyfikującej biotworzywa TUV Austria Belgium (TAB), d. Vincotte w Polsce.

Grażyna Chojnacka-Kalinowska
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Chemii, doktor nauk technicznych. Emerytowany pracownik Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, były kierownik zakładu naukowego Zespołu Laboratoriów, kierownik ds. jakości laboratorium akredytowanego przez PCA. Autorka licznych publikacji z zakresu korozji, pomiarów elektrochemicznych. Wdrożyła w laboratorium system zarządzania wg norm PN-EN ISO/IEC 17025:2001, PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Współpracuje z PCA od roku 1998 jako auditor, legitymuje się licznymi szkoleniami z zakresu systemu zarządzania.