Szkolenie on-line Nowelizacja norm ISO 27001 i 27002

technologia cyfrowa, zarządzanie bezpieczeństwem informacji
Fot. Adobe Stock/ © Blue Planet Studio

Wykładowca: Tadeusz Zawistowski

Cel szkolenia
Zdobycie przez uczestników szkolenia wiedzy w zakresie zmian norm ISO/IEC ISO 27001 i 27002.

Szkolenie kierowane jest dla osób zajmujących się bezpieczeństwem informacji, w tym audytorów wewnętrznych i wiodących. Zalecane jest, aby uczestnicy szkolenia znali normę PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06.

Zagadnienia

  • Norma ISO/IEC 27001:2022 – założenia i struktura
  • Główne zmiany w normie ISO/IEC ISO 27001:2022
  • Załącznik A do normy ISO/IEC 27001:2022
  • Główne zmiany w normie ISO/IEC 27002:2022
  • Omówienie wybranych zagadnień z normy ISO/IEC 27002:2022
  • Pytania i odpowiedzi oraz dyskusja


Czas trwania szkolenia: 8.30 – 15.00

Uczestnicy otrzymają:

  • Materiały szkoleniowe (nie zawierają norm i przepisów)
  • Rabat na zakup norm – 20%
  • Zaświadczenie PKN o ukończeniu szkolenia