Szkolenie on-line Planowanie i przeprowadzanie audytów w zakresie badania zgodności z wymaganiami RODO 

Planowanie audytów
Fot. Adobe Stock/ / Wavebreak Media

Wykładowca: Iwona Jeżewska

Cel szkolenia

Zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie planowania i realizacji audytów ochrony danych.

Zagadnienia

  • Audyt zgodności z RODO – wymagania
  • Cele i rodzaje audytów RODO
  • Planowanie audytu, zakres audytu
  • Przykłady zagadnień audytowych
  • Metody przeprowadzania audytu
  • Praktyczne aspekty prowadzenia audytów
  • Dokumentowanie wyników przeprowadzonego audytu

Czas trwania: 9:00 – 14:00

Uczestnicy otrzymają:

  • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (nie zawierają norm i przepisów)
  • rabat na zakup norm – 20%
  • zaświadczenie PKN o ukończeniu szkolenia, przesłane na adres e-mail wskazany przez Uczestnika