Podstawowe zagadnienia z zakresu Polskich Norm i dokumentów normalizacyjnych

Uczestnicy szkolenia
Fot. Adobe Stock

Wykładowca: Wojciech Mazurek 
 
Cele szkolenia:

Zapoznanie uczestników z rodzajami norm i dokumentów normalizacyjnych. Objaśnienie zapisu numerów PN i PKN oraz elementów dodatkowych. Przedstawienie sposobów wyszukiwania informacji o normach na stronie internetowej PKN i portalu wiedza.pkn.pl. Zapoznanie uczestników z zastosowaniem klasyfikacji ICS w wyszukiwarkach norm i produktach PKN. Przedstawienie produktów i usług z oferty PKN ułatwiających korzystanie ze zbiorów norm.

Zagadnienia:

• Polskie Normy, normy międzynarodowe i europejskie wprowadzane do zbioru PN;
• zapis numerów PN i PKN oraz elementów dodatkowych;
• międzynarodowe i europejskie dokumenty normalizacyjne;
• Międzynarodowa Klasyfikacja Norm (ICS);
• wyszukiwanie informacji o normach;
• powołania na normy w dokumentach;
• informacja normalizacyjna w internecie;
• produkty i usługi ułatwiające korzystanie ze zbiorów norm.

Uczestnicy otrzymają:
materiały szkoleniowe (nie zawierają norm);
zaświadczenie PKN o ukończeniu szkolenia.
 
Termin: 27.06.2019 r.
 
Czas trwania szkolenia:  1 dzień (9:00 - 15:00)
 

Cena szkolenia/osobę: 400,00 zł netto; 492,00 zł brutto

W cenę wliczone są: poczęstunki w trakcie przerw i obiad.

Miejsce szkolenia:
Polski Komitet Normalizacyjny
ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa

 
 
Przyjmowanie zgłoszeń: 
Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie interaktywnego formularza zgłoszenia. Formularz można również wydrukować i przesłać faksem na numer: 22 55 67 786 lub mailem: szkolenia@pkn.pl
 
Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
 
Forma płatności: 
Przelewem na konto NBP O/O Warszawa 78 1010 1010 0050 6322 3100 0000 po otrzymaniu potwierdzenia, że szkolenie się odbędzie, a przed rozpoczęciem szkolenia. 
Ww. potwierdzenie wysyłane jest na 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.