Podstawowe zagadnienia z zakresu Polskich Norm i dokumentów normalizacyjnych


Uczestnicy szkolenia
Fot. Adobe Stock/ © Friends Stock

Wykładowca: Wojciech Mazurek 
 
Cele szkolenia:

Zapoznanie uczestników z rodzajami norm i dokumentów normalizacyjnych. Objaśnienie zapisu numerów PN i PKN oraz elementów dodatkowych. Przedstawienie sposobów wyszukiwania informacji o normach na stronie internetowej PKN i portalu wiedza.pkn.pl. Zapoznanie uczestników z zastosowaniem klasyfikacji ICS w wyszukiwarkach norm i produktach PKN. Przedstawienie produktów i usług z oferty PKN ułatwiających korzystanie ze zbiorów norm.

Zagadnienia:

• Polskie Normy, normy międzynarodowe i europejskie wprowadzane do zbioru PN;
• zapis numerów PN i PKN oraz elementów dodatkowych;
• międzynarodowe i europejskie dokumenty normalizacyjne;
• Międzynarodowa Klasyfikacja Norm (ICS);
• wyszukiwanie informacji o normach;
• powołania na normy w dokumentach;
• informacja normalizacyjna w internecie;
• produkty i usługi ułatwiające korzystanie ze zbiorów norm.

Uczestnicy otrzymają:
materiały szkoleniowe (nie zawierają norm);
• rabat na zakup norm – 20%;
zaświadczenie PKN o ukończeniu szkolenia.
 
Czas trwania szkolenia:  1 dzień (9:00 - 15:00)