Szkolenie on-line Podstawowe zagadnienia z zakresu Polskich Norm i dokumentów normalizacyjnych

Spotkanie biznesowe
Fot. Adobe Stock/ © Friends Stock

Wykładowca: Wojciech Mazurek

Cel szkolenia

Zapoznanie uczestników z rodzajami norm i dokumentów normalizacyjnych. Objaśnienie zapisu numerów PN i PKN oraz elementów dodatkowych. Przedstawienie sposobów wyszukiwania informacji o normach na stronie internetowej PKN i portalu wiedza.pkn.pl. Zapoznanie uczestników z zastosowaniem klasyfikacji ICS w wyszukiwarkach norm i produktach PKN. Przedstawienie produktów i usług z oferty PKN ułatwiających korzystanie ze zbiorów norm.

Zagadnienia:

 • Polskie Normy, Normy Międzynarodowe i Normy Europejskie wprowadzane do zbioru PN;
 • zapis numerów PN i PKN oraz elementów dodatkowych;
 • międzynarodowe i europejskie dokumenty normalizacyjne;
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Norm (ICS);
 • wyszukiwanie informacji o normach;
 • powołania na normy w dokumentach;
 • informacja normalizacyjna w internecie;
 • produkty i usługi ułatwiające korzystanie ze zbiorów norm.

Uczestnicy otrzymają:

 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (nie zawierają norm i przepisów);
 • rabat na zakup norm – 20%;
 • zaświadczenie PKN o ukończeniu szkolenia, przesłane na adres e-mail wskazany przez Uczestnika.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień (9:00 - 14:00)