Szkolenie on-line Zarządzanie działaniami korekcyjnymi, korygującymi i doskonalącymi zgodne z normami ISO dotyczącymi systemów zarządzania 

Grupa pracowników omawiająca pomysły podczas prezentacji
Fot. Adobe Stock/ © Mangostar

Wykładowca: Tadeusz Zawistowski

Cel szkolenia
Nabycie przez uczestników szkolenia wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie realizacji działań korekcyjnych, korygujących i doskonalących zgodnych z normami ISO dotyczącymi systemów zarządzania.

Zagadnienia

  • Zasady zarządzania jakością
  • Działania korekcyjne, korygujące i doskonalące – wprowadzenie
  • Systemy zarządzania zgodne z wymaganymi norm ISO a działania korekcyjne, korygujące i doskonalące (m.in. 9001, 22301, 27001, 14001)
  • Najczęściej popełniane błędy i niezgodności w zakresie działań korekcyjnych, korygujących i doskonalących oraz sposoby ich unikania
  • Działania korekcyjne, korygujące i doskonalące a audyty pierwszej, drugiej i trzeciej strony
  • Planowanie, realizacja i ocena działań korekcyjnych, korygujących i doskonalących
  • Narzędzia wspomagające planowanie, realizację i ocenę działań korekcyjnych, korygujących i doskonalących.

Uczestnicy otrzymają:

  • Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (nie zawierają norm i przepisów)
  • Rabat na zakup norm – 20%
  • Zaświadczenie PKN o ukończeniu szkolenia, przesłane na adres e-mail wskazany przez Uczestnika

Czas trwania szkolenia: 1 dzień (8:00 – 15:00)

Szkolenie możliwe do zrealizowania po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników.