Szkolenie on-line Zarządzanie działaniami korekcyjnymi, korygującymi i doskonalącymi zgodne z normami ISO dotyczącymi systemów zarządzania 

Grupa pracowników omawiająca pomysły podczas prezentacji
Fot. Adobe Stock/ © Mangostar

Wykładowca: Tadeusz Zawistowski

Cel szkolenia
Nabycie przez uczestników szkolenia wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie realizacji działań korekcyjnych, korygujących i doskonalących zgodnych z normami ISO dotyczącymi systemów zarządzania.

Zagadnienia

 • Zasady zarządzania jakością
 • Działania korekcyjne, korygujące i doskonalące – wprowadzenie
 • Systemy zarządzania zgodne z wymaganymi norm ISO a działania korekcyjne, korygujące i doskonalące (m.in. 9001, 22301, 27001, 14001)
 • Najczęściej popełniane błędy i niezgodności w zakresie działań korekcyjnych, korygujących i doskonalących oraz sposoby ich unikania
 • Działania korekcyjne, korygujące i doskonalące a audyty pierwszej, drugiej i trzeciej strony
 • Planowanie, realizacja i ocena działań korekcyjnych, korygujących i doskonalących
 • Narzędzia wspomagające planowanie, realizację i ocenę działań korekcyjnych, korygujących i doskonalących
   

Czas trwania szkolenia: 1 dzień (8.30 – 15.30)

 • Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (nie zawierają norm i przepisów)
 • Rabat na zakup norm – 20%
 • Zaświadczenie PKN o ukończeniu szkolenia, przesłane na adres e-mail wskazany przez Uczestnika