Szkolenie on-line Zarządzanie procesami według norm ISO dotyczących systemów zarządzania 

Zarządzanie procesami
Fot. Adobe Stock/ © Tierney

Wykładowca: Tadeusz Zawistowski

Cel szkolenia

Nabycie przez uczestników szkolenia wiedzy w zakresie zarządzania procesowego.

 Zagadnienia

 • Wprowadzenie do zarządzania procesowego
 • Podejście procesowe w ujęciu norm ISO dotyczących systemów zarządzania (m.in. 9001, 9004, 27001, 22301)
 • Role w zarządzaniu procesowym, m.in. właściciel procesu
 • Zarządzanie organizacją, w tym struktura organizacyjna a podejście procesowe
 • Architektura procesów (mapa procesów, modele powiązań, dekompozycja procesów)
 • Planowanie i dokumentowanie procesów z uwzględnieniem wymagań norm ISO dotyczących systemów zarządzania
 • Wykorzystywane notacje w podejściu procesowym
 • Techniki mapowania procesów
 • Przydatne narzędzia do mapowania procesów
 • Analiza, usprawnianie i doskonalenie procesów

Podczas szkolenia oprócz wykładów będą przeprowadzane ćwiczenia i warsztaty praktyczne.

Uczestnicy otrzymają:

 • Materiały szkoleniowe (nie zawierają norm i przepisów)
 • Rabat na zakup norm – 20%
 • Zaświadczenie PKN o ukończeniu szkolenia

Czas trwania szkolenia: 2 dni (8:00 – 15:00)

Szkolenie możliwe do zrealizowania po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników.