Szkolenie dla członków i reprezentantów członków Organów Technicznych
Szkolenie e-learningowe

 

Ludzie pracujący nad projektem
Fot. Adobe Stock/ © NDABCREATIVITY

 

Szkolenie skierowane jest do wszystkich uczestników prac normalizacyjnych, a w szczególności do członków i reprezentantów członków KT/ PK/ KZ. Zachęcamy również do szkolenia każdego, kto chce zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi podstaw normalizacji.

Szkolenie wyjaśnia zasady funkcjonowania systemu normalizacji w Polsce, w tym wyczerpująco omawia strukturę, relacje i organizację pracy Organów Technicznych PKN.

Szkolenie jest złożone z czterech modułów tematycznych i jest zakończone testem.

Agenda szkolenia:

1. Działalność normalizacyjna

1.1. Normalizacja - definicja, cele
1.2. Norma - definicja
1.3. System normalizacji w Polsce
1.4. Finansowanie działalności normalizacyjnej

2. Organy Techniczne PKN

2.1. Kto opracowuje Polskie Normy
2.2. Relacje poszczególnych stron w procesie tworzenia PN
2.3. OT - przepisy wewnętrzne
2.4. OT - definicje
2.5. OT - różnice
2.6. Wykaz OT
2.7. Karta informacyjna OT
2.8. Powoływanie i odwoływanie OT – Procedura Z2-P3
2.9. Zadania KT
2.10. Plan działania OT
2.11. Program prac
2.12. Jak włączane są nowe tematy do programu prac

3. Organizacja pracy KT

3.1. Osoby funkcyjne w KT
3.2. Zadania członków KT
3.3. Organizacja pracy KT w systemie PZN
3.4. Udostępnianie i opiniowanie dokumentów w PZN
3.5. Powoływanie i odwoływanie członków KT - Procedura Z2-P3
3.6. Metody pracy KT
3.7. Ankieta powszechna
3.8. Uchwały i decyzje KT, konsens
3.9. Grupa Projektowa
3.10. Zadania członków KT
3.11. Posiedzenia KT (formy posiedzeń)

4. Współpraca europejska i międzynarodowa

4.1. Organy techniczne i organy robocze
4.2. Współpraca z CEN, CENELEC
4.3. Etapy prac normalizacyjnych CEN, CENELEC
4.4. Współpraca z ISO i IEC
4.5. Formy uczestnictwa w pracach TC/SC w ISO, IEC
4.6. Porozumienie Wiedeńskie i Frankfurckie
4.7. Dostęp do dokumentacji CEN, CENELEC, ISO, IEC- autoryzacje
4.8. Zgłaszanie ekspertów

Liczba ekranów: 78

Dostęp do szkolenia: 90 dni
Zalecana przeglądarka internetowa: Google Chrome lub Mozilla Firefox

Orientacyjny czas szkolenia: 1,5 - 2 h

Po pomyślnym zaliczeniu testu uczestnik otrzyma certyfikat.
 
Przykładowe ekrany szkolenia
 

      

UWAGA:
Aby korzystać ze szkoleń płatnych należy:

  1. utworzyć konto w portalu WIEDZA
  2. wykupić dostęp do szkolenia w sklepie internetowym PKN, adres e-mail podany podczas zakupu w sklepie, musi być taki sam jak podany podczas rejestracji w portalu WIEDZA
  3. po wykupieniu dostępu zalogować się w portalu WIEDZA i wejść w zakładkę „Moje szkolenia"

Cena bez VAT 100,00 zł
z VAT 123,00 zł

Kup teraz