Szkolenie dla ekspertów WG
Szkolenie e-learningowe

eksperci
Fot. Adobe Stock/ © Rawpixel.com
 

Szkolenie skierowane do osób, które planują podjąć działalność ekspercką w grupach roboczych (tzw. Eksperci WG) europejskich i międzynarodowych organizacji normalizacyjnych, jak również osób już pełniących tę funkcję.
 
Szkolenie zalecane jest dla każdej osoby pragnącej pogłębić wiedzę w zakresie  prac normalizacyjnych na poziomie europejskim i międzynarodowym.
 
Celem szkolenia jest wprowadzenie kandydatów na ekspertów w ich przyszłe zadania i obowiązki oraz pogłębienie wiedzy w zakresie współpracy PKN z europejskimi i międzynarodowymi organizacjami normalizacyjnymi.
 
Szkolenie składa się z sześciu modułów tematycznych, z których każdy zakończony jest krótkim testem.
 

Agenda szkolenia:

1. Korzyści z aktywnego udziału w normalizacji

1.1. Cele normalizacji 
1.2. Zasady normalizacji 
1.3. Interesariusze normalizacji, czyli kto jest zainteresowany normalizacją i normami? 
1.4. Wpływ interesariuszy na prace normalizacyjne 
1.5. Korzyści z normalizacji 
1.6. Korzyści z aktywnego udziału w normalizacji
 
2. Normalizacja europejska i międzynarodowa 
 
2.1. Europejskie organizacje normalizacyjne 
2.1.1. Europejskie organizacje normalizacyjne – CEN 
2.1.2. Europejskie organizacje normalizacyjne – CENELEC 
2.1.3. Europejskie organizacje normalizacyjne – ETSI 
2.2. Międzynarodowe organizacje normalizacyjne 
2.2.1. Międzynarodowe organizacje normalizacyjne – ISO 
2.2.2. Międzynarodowe organizacje normalizacyjne – IEC 
2.3. Struktura organizacyjna 
2.4. Współpraca na poziomie międzynarodowym 
2.4.1. Porozumienie wiedeńskie 
2.4.2. Porozumienie drezdeńskie – obecnie frankfurckie 
2.4.3. Porozumienie wiedeńskie i frankfurckie – cele i podstawowe zasady 
2.5. Wspólne prace techniczne CEN-CENELEC 
2.6. Wspólne prace techniczne z udziałem ETSI 
2.7. Wspólne prace techniczne z udziałem ISO - IEC
 
3. PKN jako członek europejskich i międzynarodowych organizacji normalizacyjnych 
 
3.1. Współpraca z europejskimi i międzynarodowymi organizacjami normalizacyjnymi
3.2. Formy uczestnictwa w pracach TC i SC organizacji międzynarodowych (ISO, IEC) 
 
4. Aktywność eksperta w grupach roboczych i pracach normalizacyjnych
 
4.1. Grupy robocze – szczegółowe informacje
4.2. Grupy robocze – inne rodzaje
4.3. Zarządzanie tematami normalizacyjnymi – udział ekspertów
4.4. Etapy opracowywania tematu ISO/IEC
4.5. Etapy opracowywania tematu CEN/CENELEC
4.6. Graficzne przedstawienie etapów prac eksperta na przykładzie CEN
 
5. Rola i zadania eksperta 
 
5.1. Ekspert 
5.2. Ekspert a delegat 
5.3. Ekspert dokumentu 
5.4. Zgłaszanie ekspertów do prac w organach roboczych CEN, CENELEC, ISO, IEC 
5.5. Finansowanie udziału ekspertów w pracach WG 
5.6. Dostęp do dokumentów WG i autoryzacja – dostęp do dokumentów TC/SC
5.6.1. Dostęp do dokumentacji – CEN/ISO 
5.6.2. Dostęp do dokumentacji – IEC/CENELEC 
5.7. Prawa autorskie do dokumentów organizacji normalizacyjnych 
5.8. Zadania eksperta 
5.9. Sprawozdanie z działalności WG
5.10. Odwołanie eksperta
 
6. Zostałem ekspertem – co teraz? 
 
6.1. Pierwsze logowanie do systemu 
6.2. Ogólne informacje dotyczące zasady pracy WG 
6.3. Posiedzenia grup roboczych
6.4. Zorganizowanie posiedzenia WG w Polsce 

Liczba ekranów: 111

Dostęp do szkolenia: 90 dni
Zalecana przeglądarka internetowa: Google Chrome lub Mozilla Firefox

Orientacyjny czas szkolenia: 1,5 - 2 h

Po pomyślnym zaliczeniu testu uczestnik otrzyma certyfikat.
 
Przykładowe ekrany szkolenia
 

          

UWAGA:
Aby korzystać ze szkoleń płatnych należy:

  1. utworzyć konto w portalu WIEDZA
  2. wykupić dostęp do szkolenia w sklepie internetowym PKN, adres e-mail podany podczas zakupu w sklepie, musi być taki sam jak podany podczas rejestracji w portalu WIEDZA
  3. po wykupieniu dostępu zalogować się w portalu WIEDZA i wejść w zakładkę „Moje szkolenia"

Cena bez VAT 160,00 zł
Cena z VAT 198,80 zł