Szkolenie on-line Audyt ochrony danych osobowych - praktyczne warsztaty dla IOD

Przeprowadzanie audytów
Fot. Adobe Stock/ © Jirapong

Wykładowca: Sylwia Czub-Kiełczewska

Cel szkolenia

Uczestnicy szkolenia poznają metody przeprowadzania audytów zgodności z RODO, nauczą się przygotowywać plany sprawdzeń, dowiedzą jak dokumentować czynności audytowe, nauczą przygotowywać sprawozdanie ze sprawdzenia.

Zagadnienia

 • Monitorowanie zgodności z RODO a audyty zgodności z RODO
 • Określanie zakresu audytu
 • Częstotliwość przeprowadzania audytów
 • Osoby odpowiedzialne za wykonywanie audytów
 • Konsekwencje nierealizowania audytów
 • Zasady monitorowania zgodności z RODO, gdy nie został wyznaczony IOD
 • Czy audytor wewnętrzny może audytować zgodność z RODO?
 • Czy można łączyć audyt z RODO z audytem KRI?
 • Czy można łączyć audyt z RODO z kontrolą zarządczą?
 • W jakim zakresie audyt z RODO obejmuje audyt zabezpieczeń IT?
 • Audyt wewnętrzny a audyt zewnętrzny
 • Metody przeprowadzania audytów
 • Automatyzacja czynności
 • Dobór narzędzi audytowych
 • Określanie czy audyt jest wykonalny
 • Konflikty interesów
 • Planowanie audytów
 • Przygotowanie do audytu
 • Opracowywanie sprawozdania
 • Przygotowywanie zaleceń
 • Przedstawianie sprawozdania administratorowi danych

Uczestnicy otrzymają:

 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (nie zawierają norm i przepisów);
 • rabat na zakup norm – 20%;
 • zaświadczenie PKN o ukończeniu szkolenia, przesłane na adres e-mail wskazany przez Uczestnika.

Czas trwania: 3 godziny

Szkolenie możliwe do zrealizowania po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników.