Szkolenie on-line Normy ISO a Dyrektywa w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii (tzw. NIS 2)

Różni biznesmeni wykonawczy omawiają Normy ISO a Dyrektywę w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa
Fot. Adobe Stock/ © insta_photos

Wykładowca: Tadeusz Zawistowski

Cel szkolenia:

Nabycie przez uczestników szkolenia wiedzy w zakresie wykorzystania norm ISO dotyczących systemów zarządzania cyberbezpieczeństwem, bezpieczeństwem informacji i ciągłością działania w realizacji wymagań wynikających z Dyrektywy NIS 2.

Szkolenie kierowane jest do kierownictwa organizacji, osób zajmujących się cyberbezpieczeństwem,  bezpieczeństwem informacji i ciągłością działania oraz systemami zarządzania, jak również audytorów wewnętrznych.

Zagadnienia:

 • Wprowadzenie do NIS 2, cyberbezpieczeństwa i normalizacji
 • Normy i specyfikacje techniczne w ujęciu przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej
 • Rola norm ISO w realizacji celów wdrożenia i stosowania NIS 2
 • Środki techniczne, operacyjne i organizacyjne stosowane w celu zarządzania ryzykiem dla bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych a normy ISO
 • Normy ISO ze szczególnym uwzględnieniem norm dotyczących systemów zarządzania w kontekście:
  • Dokumentacji, w tym polityki cyberbezpieczeństwa
  • Zarządzania ryzykiem cyberbezpieczeństwa
  • Dostawców, dostaw i łańcucha dostaw
  • Bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych
  • Zarządzania podatnościami technicznymi
  • Zarządzania incydentami cyberbezpieczeństwa
  • Ciągłości działania
  • Zarządzania aktywami
  • Kontroli dostępu i uwierzytelniania
  • Zastosowania kryptografii
  • Bezpieczeństwa zasobów ludzkich
  • Kompetencji, świadomości i cyberhigieny
  • Komunikacji zewnętrznej
  • Komunikacji wewnętrznej
  • Oceny skuteczności rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa
 • Pytania i odpowiedzi oraz dyskusja

Uczestnicy otrzymają:

 • Materiały szkoleniowe (nie zawierają norm i przepisów)
 • Rabat na zakup norm – 20%
 • Zaświadczenie PKN o ukończeniu szkolenia

Czas trwania szkolenia: 1 dzień (8.00 – 15.00)