Szkolenie on-line PN-EN ISO/IEC 27001:2023-08 Audytor wewnętrzny SZBI - wykład, ćwiczenia, warsztaty

Uczestnicy szkolenia

Fot. Adobe Stock/ © gstockstudio

Wykładowca: Tadeusz Zawistowski

Cel szkolenia

Nabycie przez uczestników szkolenia wiedzy w zakresie normy PN-EN ISO/IEC 27001:2023-08 i jej praktycznego wykorzystania przy wdrożeniu i stosowaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI) oraz wiedzy i podstawowych umiejętności planowania oraz przeprowadzania audytów wewnętrznych tego systemu.

Zagadnienia

 • Wprowadzenie do bezpieczeństwa informacji, cyberbezpieczeństwo i ochrona prywatności
 • System zarządzania bezpieczeństwem informacji – kompleksowe i systemowe podejście do bezpieczeństwa informacji
 • Korzyści z wdrożenia SZBI i stosowania norm ISO (korzyści biznesowe, spełnienie wymagań prawnych, dotyczących m.in. ochrony danych osobowych i cyberbezpieczeństwa)
 • Normy ISO w bezpieczeństwie informacji
 • Norma ISO/IEC 27001:2022 – założenia i struktura
 • Norma ISO/IEC 27001: 2022 – omówienie wymagań normy
 • Zabezpieczenia – omówienie załącznika A do normy ISO/IEC 27001:2022
 • Wprowadzenie do audytów wewnętrznych SZBI, w tym baza pojęciowa
 • Uwarunkowania skutecznych audytów wewnętrznych SZBI
 • Kompetencje audytorów wewnętrznych SZBI
 • Rola, zadania, odpowiedzialności i uprawnienia audytorów wewnętrznych SZBI
 • Zasady przeprowadzania audytu wewnętrznego, w tym postawa audytora wewnętrznego
 • Metodyka przeprowadzania audytu wewnętrznego według normy PN-EN ISO/IEC 27001:2023 oraz PN-EN ISO 19011:2018
 • Realizacja działań poaudytowych, w szczególności działań korekcyjnych i korygujących
 • Egzamin

Podczas szkolenia oprócz wykładów będą przeprowadzane ćwiczenia i warsztaty praktyczne.

Uczestnicy otrzymają:

 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (nie zawierają norm i przepisów);
 • rabat na zakup norm – 20%;
 • certyfikat audytora wewnętrznego SZBI (ważny 3 lata), przesłany na adres e-mail wskazany przez Uczestnika.

Czas trwania szkolenia: 3 dni (8:00 – 15:00)