Szkolenie on-line Podstawy RODO dla początkujących IOD

Pracownik HR przeprowadza rozmowę
Adobe Stock/ © bnenin

Wykładowca: Sylwia Czub-Kiełczewska

Cel szkolenia

Wprowadzenie osób zainteresowanych pełnieniem funkcji IOD do realizowania obowiązków wskazanych w RODO, oparte na praktyce wykonywania zawodu.

Zagadnienia 

  • Zakres odpowiedzialności IOD;
  • Zagadnienia z przepisów RODO, które IOD musi znać;
  • Organizacja pracy IOD;
  • Monitorowanie zgodności z RODO przez początkującego IOD;
  • Dokumentowanie wykonywanych czynności;
  • Udział IOD w procesach przetwarzania – wykonuje, czy nadzoruje?
  • Konflikt interesów w wykonywaniu obowiązków.

Uczestnicy otrzymają:

  • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (nie zawierają norm i przepisów);
  • rabat na zakup norm – 20%;
  • zaświadczenie PKN o ukończeniu szkolenia, przesłane na adres e-mail wskazany przez Uczestnika

Czas trwania: 3 godziny

Szkolenie możliwe do zrealizowania po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników.