Szkolenie on-line System zarządzania ciągłością działania wg PN-EN ISO 22301:2020-04

Współpracownicy wspólnie przeprowadzają burzę mózgów przy biurku
Fot. Adobe Stock/ © Alex from the Rock

Wykładowca: Tadeusz Zawistowski

Cel szkolenia:

Nabycie przez uczestników szkolenia wiedzy w zakresie systemu zarządzania ciągłością działania zgodnego z normą PN-EN ISO 22301:2020-04 i jego praktycznego wykorzystania w funkcjonowaniu organizacji.

Szkolenie kierowane jest do kierownictwa organizacji, osób zajmujących się ciągłością działania oraz systemami zarządzania, jak również audytorów wewnętrznych


Zagadnienia

  • Wprowadzenie do ciągłości działania
  • System zarządzania ciągłością działania (SZCD) zgodny z normą PN-EN ISO 22301:2020-04
  • Norma PN-EN ISO 22301:2020-04, jej struktura i wymagania
  • Dokumentacja systemu zarządzania ciągłością działania
  • Analiza wpływu biznesowego i ocena ryzyka
     

Uczestnicy otrzymają:

  • Materiały szkoleniowe (nie zawierają norm i przepisów)
  • Rabat na zakup norm – 20%
  • Zaświadczenie PKN o ukończeniu szkolenia


Czas trwania szkolenia: 1 dzień (8.00 – 15.00)