Szkolenie on-line PN-EN ISO 22301:2020-04 Audytor wewnętrzny SZCD – wykład, ćwiczenia, warsztaty 

napis z drewnianych klocków audit
Fot. Adobe Stock/ © © Jérôme Rommé

Wykładowca: Tadeusz Zawistowski

Cel szkolenia
Nabycie przez uczestników szkolenia wiedzy i podstawowych umiejętności w zakresie planowania, prowadzenia i dokumentowania audytu wewnętrznego systemu zarządzania ciągłością działania zgodnego z normą PN-EN ISO 22301:2020-04.

 
Zagadnienia
 • Wprowadzenie do ciągłości działania
 • System zarządzania ciągłością działania (SZCD) zgodny z normą PN-EN ISO 22301:2020-04
 • Norma PN-EN ISO 22301:2020-04, jej struktura i wymagania
 • Dokumentacja systemu zarządzania ciągłością działania
 • Analiza wpływu biznesowego i ocena ryzyka
 • Wprowadzenie do audytów wewnętrznych systemu ciągłością działania (SZCD)
 • Metodyka audytu wewnętrznego według normy PN-EN ISO 22301:2020-04 oraz PN-EN ISO 19011:2018-08
 • Planowanie audytów wewnętrznych SZCD
 • Prowadzenie i dokumentowanie audytów wewnętrznych SZCD
 • Działania korekcyjne i korygujące
 • Egzamin

Podczas szkolenia oprócz wykładów będą przeprowadzane ćwiczenia i warsztaty praktyczne.

Uczestnicy otrzymają:
 • Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (nie zawierają norm i przepisów)
 • Rabat na zakup norm – 20%
 • Certyfikat audytora wewnętrznego systemu zarządzania ciągłością działania, przesłany na adres e-mail wskazany przez Uczestnika
 

Czas trwania szkolenia: 3 dni (8:00 – 15:00)

Szkolenie możliwe do zrealizowania po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników.