Szkolenie on-line PN-EN ISO 22301:2020-04 Audytor wewnętrzny SZCD – wykład, ćwiczenia, warsztaty 

napis z drewnianych klocków audit
Fot. Adobe Stock/ © © Jérôme Rommé

Wykładowca: Tadeusz Zawistowski

Cel szkolenia
Nabycie przez uczestników szkolenia wiedzy i podstawowych umiejętności w zakresie planowania, prowadzenia i dokumentowania audytu wewnętrznego systemu zarządzania ciągłością działania zgodnego z normą PN-EN ISO 22301:2020-04.

 
Zagadnienia
Wprowadzenie do ciągłości działania 
Norma PN-EN ISO 22301:2020-04 – omówienie wymagań
Wprowadzenie do audytów wewnętrznych systemu zarządzania ciągłością działania (SZCD/BCMS)
Metodyka audytu wewnętrznego według normy PN-EN ISO 22301:2020-04 oraz PN-EN ISO 19011:2018-08
Planowanie audytów wewnętrznych SZCD/BCMS
Prowadzenie i dokumentowanie audytów wewnętrznych SZCD/BCMS
Działania korekcyjne i korygujące
Egzamin
 
Podczas szkolenia oprócz wykładów będą przeprowadzane ćwiczenia i warsztaty praktyczne.
 
Uczestnicy otrzymają:
Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (nie zawierają norm i przepisów)
Rabat na zakup norm – 20%
Certyfikat audytora wewnętrznego systemu zarządzania ciągłością działania, przesłany na adres e-mail wskazany przez Uczestnika
 
Czas trwania szkolenia: 3 dni (8.30 – 15.30)