Szkolenie on-line Wymagania ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa a normy PN-EN ISO 22301:2020-04 i PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06

Dokumenty
Fot. Adobe Stock/ © Rawpixel.com

Wykładowca: Tadeusz Zawistowski

Cel szkolenia

Wzrost świadomości oraz nabycie przez uczestników wiedzy w zakresie roli systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz systemu zarządzania ciągłością działania w zapewnieniu cyberbezpieczeństwa i spełnieniu wymagań prawnych.

Zagadnienia

 • System zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI) zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06
 • System zarządzania ciągłością działania (SZCD) zgodny z normą PN-EN ISO 22301:2020-04
 • Zakres systemów zarządzania a wymagania w zakresie cyberbezpieczeństwa
 • Wpływ wymagań prawnych na wymagania SZBI i SZCD m.in. w zakresie:
  • struktury organizacyjnej;
  • dokumentacji;
  • dokumentowania działań;
  • działań korekcyjnych i korygujących;
  • zabezpieczeń, o których mowa w załączniku A do normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06.

Uczestnicy otrzymają:

 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (nie zawierają norm i przepisów);
 • rabat na zakup norm – 20%;
 • zaświadczenie PKN o ukończeniu szkolenia, przesłane na adres e-mail wskazany przez Uczestnika.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień (8.30 – 15.30)