Szkolenie on-line Zasady przeprowadzania auditów zdalnych pierwszej i drugiej strony zgodnych z normą PN-EN ISO 19011:2018-08

Kobieta przed laptopem
Fot. Adobe Stock/ © deagreez


Wykładowca: Tadeusz Zawistowski

Cel szkolenia

Zdobycie wiedzy w zakresie planowania i przeprowadzania zdalnych auditów systemów zarządzania

Zagadnienia 

 • Audit zdalny – przypadki stosowania
 • Metody przeprowadzania auditów zdalnych
 • Formy przeprowadzania auditów zdalnych
 • Planowanie auditów zdalnych
 • Dowody w auditach zdalnych
 • Narzędzia auditu zdalnego
 • Szanse i ryzyka związane z auditem zdalnym
 • Wytyczne IAF „Stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych („ICT") do celów prowadzenia auditów/ocen"
 • Wskazówki praktyczne dotyczące przeprowadzania auditów zdalnych

Uczestnicy otrzymają:

 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (nie zawierają norm i przepisów);
 • rabat na zakup norm – 20%;
 • zaświadczenie PKN o ukończeniu szkolenia, przesłane na adres e-mail wskazany przez Uczestnika
   

Czas trwania szkolenia:  9.00 – 13.00

Szkolenie możliwe do zrealizowania po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników.