Warunki uczestnictwa w szkoleniu

Zgłoszenie udziału następuje po przysłaniu wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszenia udziału w szkoleniu, odpowiednio do tematu szkolenia. Przesłanie wypełnionego Formularza zgłoszenia udziału w szkoleniu stanowi zobowiązanie do pokrycia kosztów.
 
Ludzie przed laptoem Fot. Adobe Stock/ © Rymden
Fot. Adobe Stock/ © Rymden

Odwołanie udziału w szkoleniu
  •     może nastąpić tylko w formie pisemnej;
  •     nie później niż na 7 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia;
  •     brak uczestnictwa w szkoleniu nie zwalnia z pokrycia całości opłat;
  •     akceptowane są osoby w zastępstwie bez pokrywania dodatkowych kosztów.
W przypadku ograniczonej liczby uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.
 
PKN zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania w przypadku braku wystarczającej liczby uczestników lub wystąpienia innych istotnych okoliczności.
 
Rabaty
 
Rabaty dla klientów szkoleń otwartych:
  • 20% - na zakup dowolnej normy w okresie od momentu dokonania zapłaty za szkolenie do 14 dni po jego zakończeniu.

Uwagi:

  •     rabaty nie sumują się