Wprowadzanie do obrotu wyrobów budowlanych oraz zakładowa kontrola produkcji
Szkolenie e-learningowe


Mężczyźni na hali produkcyjnej z dokumentami

Oferujemy szkolenie e-learningowe skierowane do wszystkich uczestników rynku wyrobów budowlanych - producentów, importerów oraz dystrybutorów, ale także użytkowników.

Szkolenie składa się z dwóch części.

Część I: Wprowadzanie do obrotu wyrobów budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem 305/2011 CPR (Construction Products Regulation) oraz polskimi przepisami prawa

Moduł 1 - Ocena zgodności wyrobów budowlanych przed wejściem w życie Rozporządzenia CPR
Moduł 2 - Podstawowe pojęcia i definicje stosowane w Rozporządzeniu CPR
Moduł 3 - Lista wyrobów budowlanych w rozumieniu Rozporządzenia CPR
Moduł 4 - Podstawowe wymagania dotyczące obiektów budowlanych w rozumieniu Rozporządzenia CPR
Moduł 5 - Deklaracja właściwości użytkowych wyrobu budowlanego
Moduł 6 - Oznakowanie CE - zasady i warunki umieszczania na wyrobach budowlanych
Moduł 7 - Normy zharmonizowane
Moduł 8 - Wykorzystanie informacji zawartych w normach zharmonizowanych
Moduł 9 - Europejski dokument oceny
Moduł 10 - System oceny zgodności i weryfikacji stałości właściwości użytkowych w oparciu o normy zharmonizowane lub EOT
Moduł 11 - Procedury uproszczone i stosowanie specjalnej dokumentacji technicznej
Moduł 12 - Informacje dodatkowe dotyczące Rozporządzenia CPR
Moduł 13 - Wprowadzanie do obrotu i udostępnianie na rynku krajowym wyrobów budowlanych

Część II: System zakładowej kontroli produkcji

Moduł 1 - Zakładowa kontrola produkcji
Moduł 2 - Zakładowa kontrola produkcji a personel
Moduł 3 - Nadzorowanie infrastruktury
Moduł 4 - Realizacja wyrobu - przygotowanie produkcji
Moduł 5 - Realizacja wyrobu - produkcja
Moduł 6 - Realizacja wyrobu - nadzorowanie wyposażenia do kontroli i badań
Moduł 7 - Zachowanie spójności pomiarowej w zakładowej kontroli produkcji
Moduł 8 - Nadzór nad wyrobem niezgodnym
Moduł 9 - Znakowanie wyrobów
Moduł 10 - Zabezpieczenie wyrobu: magazynowanie, pakowanie i transport
Moduł 11 - Reklamacje
Moduł 12 - Audity wewnętrzne, przeglądy systemu zarządzania oraz działania korygujące
Moduł 13 - Różnice pomiędzy procesami oceny w Systemie 2+ przeprowadzanymi zgodnie z Dyrektywą CPD a Rozporządzeniem CPR

Nasze szkolenie e-learningowe to kompendium wiedzy z zakresu wyrobów budowlanych.

Możesz sprawdzać swoją wiedzę na bieżąco poprzez rozwiązywanie zadań po ukończeniu każdego modułu. Po przerobieniu całego materiału i rozwiązaniu testu końcowego, otrzymasz imienne zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia.

Przykładowe ekrany szkolenia

      

Liczba ekranów: 160
Dostęp do szkolenia: 90 dni
Zalecana przeglądarka internetowa: Google Chrome lub Mozilla Firefox

Orientacyjny czas szkolenia: 3 h

UWAGA:
Aby korzystać ze szkoleń płatnych należy:

  1. utworzyć konto w portalu WIEDZA
  2. wykupić dostęp do szkolenia w sklepie internetowym PKN, adres e-mail podany podczas zakupu w sklepie, musi być taki sam jak podany podczas rejestracji w portalu WIEDZA
  3. po wykupieniu dostępu zalogować się w portalu WIEDZA i wejść w zakładkę „Moje szkolenia"

CENA PROMOCYJNA bez VAT 120,00 zł
z VAT 147,60 zł

Kup teraz