Wymagania ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa a normy PN-EN ISO 22301:2020-04 i PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06

Dokumenty
fot. Adobe Stock

Wykładowca: Tadeusz Zawistowski

Cel szkolenia:

Wzrost świadomości oraz nabycie przez uczestników wiedzy w zakresie roli systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz systemu zarządzania ciągłością działania w zapewnieniu cyberbezpieczeństwa i spełnieniu wymagań prawnych.

Zagadnienia:

 • System zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI) zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 
 • System zarządzania ciągłością działania (SZCD) zgodny z normą PN-EN ISO 22301:2020-04
 • Zakres systemów zarządzania a wymagania w zakresie cyberbezpieczeństwa
 • Wpływ wymagań prawnych na wymagania SZBI i SZCD m.in. w zakresie:
  • Struktury organizacyjnej
  • Dokumentacji
  • Dokumentowania działań
  • Działań korekcyjnych i korygujących
  • Zabezpieczeń, o których mowa w załączniku A do normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 

Uczestnicy otrzymają:

 • Materiały szkoleniowe (nie zawierają norm i przepisów);
 • Rabat na zakup norm – 20%;
 • Zaświadczenie PKN o ukończeniu szkolenia.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień (8.30 – 15.30)