Szkolenie on-line Zarządzanie ryzykiem w zakresie danych osobowych (RODO) z zastosowaniem norm dotyczących oceny i postępowania z ryzykiem 

Biznesmen zarządzający projektami w sytuacjach krytycznych
Fot. Adobe Stock/ / ipopba

Wykładowca: Iwona Jeżewska

Cel szkolenia

Zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie realizacji procesu zarządzania ryzykiem zgodnie z RODO.

Zagadnienia

 • Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych
 • Podejście oparte na ryzyku zgodnie z RODO
 • Zarządzanie ryzykiem w normach ISO
 • Ochrona prywatności w fazie projektowania i domyślna ochrona danych
 • Ocena skutków przetwarzania danych osobowych
 • Środki ochrony przy przetwarzaniu danych osobowych
 • Metody szacowania ryzyka
 • Dokumentowanie zarządzania ryzykiem

Czas trwania szkolenia: 9:00 – 14:00

Uczestnicy otrzymają:

 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (nie zawierają norm i przepisów)
 • rabat na zakup norm – 20%
 • zaświadczenie PKN o ukończeniu szkolenia, przesłane na adres e-mail wskazany przez Uczestnika