Nanotechnologia

Nanotechnologia ma zastosowanie w odniesieniu do struktur, urządzeń i systemów o rozmiarach nanometrycznych, czyli na poziomie pojedynczych atomów i cząsteczek.

Atomy Fot. Adobe Stock/ © Production Perig
Fot. Adobe Stock/ © Production Perig

Dotyczy projektowania określania charakterystyk, produkcji i zastosowania tych struktur (urządzeń i systemów) poprzez sterowanie w skali atomowej ich kształtem i rozmiarem. Przewiduje się, że nanotechnologie będą najważniejszym motorem wzrostu gospodarczego w XXI wieku. Stosowanie nanotechnologii wpływa na wiele dziedzin życia i umożliwia postęp w komunikacji, łączności, ochronie zdrowia, produkcji, materiałach i technologiach bazujących na wiedzy.

Odzwierciedleniem rozwoju nanotechnologii było powołanie komitetów technicznych zajmujących się tą dziedziną nauki i technologii. W Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) utworzono Komitet Techniczny ISO/TC 229 ds. Nanotechnologii, w Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (IEC) powołano IEC/TC 113 ds. Normalizacji nanotechnologii urządzeń i układów elektrycznych oraz elektronicznych, natomiast w Europejskim Komitecie Normalizacyjnym (CEN) komitetem takim stał się CEN/TC 352 ds. Nanotechnologii. Komitety ISO/TC 229 i CEN/TC 352 ściśle ze sobą współpracują.

W Polsce sprawami normalizacji nanotechnologii do 30 grudnia 2011 r. zajmowały się dwa komitety techniczne KT 207 ds. Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych. Wzrastająca liczba prac normalizacyjnych z zakresu nanotechnologii w KT 207 uzasadniła rozpoczęcie procedury utworzenia odpowiedniego do tego celu komitetu technicznego. W wyniku tych działań 30 grudnia 2011 r., powołany został KT 314 ds. Nanotechnologii, który przejął odpowiedzialność za prace normalizacyjne prowadzone w KT 207 w obszarze nanotechnologii.

Zakres tematyczny KT 314 obejmuje:

Zagadnienia związane z materią i procesami w nanoskali, zwykle, ale nie wyłącznie, o wymiarze poniżej 100 nm, wtedy gdy właściwości zależne od wymiarów umożliwiają nowe zastosowania; wykorzystanie właściwości materiałów w nanoskali do wytwarzania ulepszonych materiałów, urządzeń i systemów wykorzystujących te nowe właściwości; terminologię i nomenklaturę, metrologię i oprzyrządowanie, wraz ze specyfikacjami dla materiałów odniesienia, metodologiami badawczymi, modelowaniem i symulacją, z opartymi na podstawach naukowych zagadnieniami ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

KT 314 jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z CEN/TC 352 i ISO/TC 229.

Na etapie programowania prac i opiniowania dokumentów KT 314 współpracuje z:

  • Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • Ministerstwem Obrony Narodowej
  • Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  • Polską Akademią Nauk
  • Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji
  • Ministerstwem Zdrowia
  • Ministerstwem Środowiska
  • Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju
  • Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii