Objaśnienia zapisu numerów PN i PKN

Polskie Normy

PN-CISPR

wprowadzające normy międzynarodowe CISPR

PN-CR

wprowadzające raporty CEN

PN-CR ISO

wprowadzające raporty ISO przyjęte przez CEN

PN-CR/TR

wprowadzające raporty CEN

PN/DIN/EN

wprowadzające normy niemieckie DIN będące wprowadzeniem norm europejskich EN

PN-EN

wprowadzające normy europejskie EN

PN-EN ISO

wprowadzające normy europejskie będące wprowadzeniem norm międzynarodowych ISO

PN-EN ISO/IEC

wprowadzające normy europejskie będące wprowadzeniem norm międzynarodowych ISO/IEC

PN-EN ISP

wprowadzające normy europejskie EN ISP

PN-ENV

wprowadzające prenormy europejskie ENV

PN-ENV ISO

wprowadzające prenormy europejskie będące wprowadzeniem norm międzynarodowych ISO

PN-ETS

wprowadzające normy europejskie ETS

PN-ETSI EN

wprowadzające normy europejskie ETSI EN

PN-HD

wprowadzające dokumenty harmonizacyjne CEN lub CENELEC

PN-IEC

wprowadzające normy międzynarodowe IEC

PN-IEC/TR

wprowadzające raporty techniczne IEC

PN-IEC/TS

wprowadzające specyfikacje techniczne IEC

PN-I-ETS

wprowadzające normy europejskie I-ETS

PN-ISO

wprowadzające normy międzynarodowe ISO

PN-ISO/IEC

wprowadzające normy międzynarodowe ISO/IEC

PN-ISO/IEC ISP

wprowadzające normy międzynarodowe ISO/IEC ISP

PN-.../A-... do PN-.../Z-...

normy tzw. "własne" o zapisie numeru stosowanym do końca 1993 roku
więcej na temat ujednolicenia zapisu numerów Polskich Norm własnych

PN-A-... do PN-Z-...

normy tzw. "własne" o zapisie numeru stosowanym od początku 1994 roku


Polskie Dokumenty Normalizacyjne

PKN-A-... do PKN-Z-...

Polskie Dokumenty Normalizacyjne własne
więcej na temat Polskich Dokumentów Normalizacyjnych

PKN-CEN/CR

wprowadzające raporty CEN

PKN-CEN Guide

wprowadzające przewodniki CEN

PKN-CEN ISO/TR

wprowadzające europejskie raporty techniczne

PKN-CEN ISO/TS

wprowadzające europejskie specyfikacje techniczne

PKN-CEN/CLC/TR

wprowadzające raporty technicze CEN/CLC

PKN-CEN/CWA

wprowadzające europejskie porozumienia warsztatowe

PKN-CEN/TR

wprowadzające raporty techniczne CEN

PKN-CEN/TS

wprowadzające specyfikacje techniczne CEN

PKN-CENELEC Przewodnik

wprowadzające przewodniki CENELEC

PKN-CENELEC Guide

wprowadzające przewodniki CENELEC

PKN-CLC/TR

wprowadzające raporty techniczne CENELEC

PKN-CLC/TS

wprowadzające specyfikacje techniczne CENELEC

PKN-ETSI/TS

wprowadzające specyfikacje techniczne ETSI

PKN-IEC/PAS

wprowadzające specyfikacje powszechnie dostępne IEC

PKN-IEC/TR

wprowadzające raporty techniczne IEC

PKN-IEC/TS

wprowadzające specyfikacje techniczne IEC

PKN-ISO Guide

wprowadzające przewodniki ISO

PKN-ISO/PAS

wprowadzające specyfikacje powszechnie dostępne ISO

PKN-ISO/TR

wprowadzające raporty techniczne ISO

PKN-ISO/TS

wprowadzające specyfikacje techniczne ISO

PKN-ISO/IEC Guide

wprowadzające przewodniki opracowane wspólnie przez ISO i IEC

PKN-ISO/IEC TS

wprowadzające specyfikacje techniczne opracowane wspólnie przez ISO i IEC

 

Elementy dodatkowe PN


A

zmiana do Polskiej Normy, będąca odzwierciedleniem zmiany (Amendment) do Normy Europejskiej lub Międzynarodowej wprowadzonej do PN w stopniu identycznym

AC

poprawka do Polskiej Normy, będącej odzwierciedleniem poprawki (Corrigendum) do Normy Europejskiej lub Międzynarodowej wprowadzonej do PN w stopniu identycznym

AD..., ADD...

dodatek do normy

Ak

arkusz krajowy

Ap

poprawka do Polskiej Normy, której treść jest własnym opracowaniem krajowym

Az

zmiana do Polskiej Normy, której treść jest własnym opracowaniem krajowym lub obejmuje treść zmiany do Normy Międzynarodowej wprowadzonej do PN z modyfikacjami

IS

arkusz interpretacyjny do Polskiej Normy będący odzwierciedleniem arkusza interpretacyjnego do Normy Europejskiej lub Międzynarodowej (Interpretation Sheet)

NA

załącznik krajowy do Eurokodów