Objaśnienia zapisu numerów PN i PKN

Polskie Normy
PN-CISPR wprowadzające normy międzynarodowe CISPR
PN-CR wprowadzające raporty CEN
PN-CR ISO wprowadzające raporty ISO przyjęte przez CEN
PN-CR/TR wprowadzające raporty CEN
PN/DIN/EN wprowadzające normy niemieckie DIN będące wprowadzeniem norm europejskich EN
PN-EN wprowadzające normy europejskie EN
PN-EN ISO wprowadzające normy europejskie będące wprowadzeniem norm międzynarodowych ISO
PN-EN ISO/IEC wprowadzające normy europejskie będące wprowadzeniem norm międzynarodowych ISO/IEC
PN-EN ISP wprowadzające normy europejskie EN ISP
PN-ENV wprowadzające prenormy europejskie ENV
PN-ENV ISO wprowadzające prenormy europejskie będące wprowadzeniem norm międzynarodowych ISO
PN-ETS wprowadzające normy europejskie ETS
PN-ETSI EN wprowadzające normy europejskie ETSI EN
PN-HD wprowadzające dokumenty harmonizacyjne CEN lub CENELEC
PN-IEC wprowadzające normy międzynarodowe IEC
PN-IEC/TR wprowadzające raporty techniczne IEC
PN-IEC/TS wprowadzające specyfikacje techniczne IEC
PN-I-ETS wprowadzające normy europejskie I-ETS
PN-ISO wprowadzające normy międzynarodowe ISO
PN-ISO/IEC wprowadzające normy międzynarodowe ISO/IEC
PN-ISO/IEC ISP wprowadzające normy międzynarodowe ISO/IEC ISP
PN-.../A-... do PN-.../Z-... normy tzw. "własne" o zapisie numeru stosowanym do końca 1993 roku
więcej na temat ujednolicenia zapisu numerów Polskich Norm własnych
PN-A-... do PN-Z-... normy tzw. "własne" o zapisie numeru stosowanym od początku 1994 roku

 

Polskie Dokumenty Normalizacyjne
PKN-A-... do PKN-Z-... Polskie Dokumenty Normalizacyjne własne
więcej na temat Polskich Dokumentów Normalizacyjnych
PKN-CEN/CR wprowadzające raporty CEN
PKN-CEN Guide wprowadzające przewodniki CEN
PKN-CEN ISO/TR wprowadzające europejskie raporty techniczne
PKN-CEN ISO/TS wprowadzające europejskie specyfikacje techniczne
PKN-CEN/CLC/TR wprowadzające raporty technicze CEN/CLC
PKN-CEN/CWA wprowadzające europejskie porozumienia warsztatowe
PKN-CEN/TR wprowadzające raporty techniczne CEN
PKN-CEN/TS wprowadzające specyfikacje techniczne CEN
PKN-CENELEC Przewodnik wprowadzające przewodniki CENELEC
PKN-CENELEC Guide wprowadzające przewodniki CENELEC
PKN-CLC/TR wprowadzające raporty techniczne CENELEC
PKN-CLC/TS wprowadzające specyfikacje techniczne CENELEC
PKN-ETSI/TS wprowadzające specyfikacje techniczne ETSI
PKN-IEC/PAS wprowadzające specyfikacje powszechnie dostępne IEC
PKN-IEC/TR wprowadzające raporty techniczne IEC
PKN-IEC/TS wprowadzające specyfikacje techniczne IEC
PKN-ISO Guide wprowadzające przewodniki ISO
PKN-ISO/PAS wprowadzające specyfikacje powszechnie dostępne ISO
PKN-ISO/TR wprowadzające raporty techniczne ISO
PKN-ISO/TS wprowadzające specyfikacje techniczne ISO
PKN-ISO/IEC Guide wprowadzające przewodniki opracowane wspólnie przez ISO i IEC
PKN-ISO/IEC TS wprowadzające specyfikacje techniczne opracowane wspólnie przez ISO i IEC

 

Elementy dodatkowe PN
A zmiana do Polskiej Normy, będąca odzwierciedleniem zmiany (Amendment) do Normy Europejskiej lub Międzynarodowej wprowadzonej do PN w stopniu identycznym
AC poprawka do Polskiej Normy, będącej odzwierciedleniem poprawki (Corrigendum) do Normy Europejskiej lub Międzynarodowej wprowadzonej do PN w stopniu identycznym
AD..., ADD... dodatek do normy
Ak arkusz krajowy
Ap poprawka do Polskiej Normy, której treść jest własnym opracowaniem krajowym
Az zmiana do Polskiej Normy, której treść jest własnym opracowaniem krajowym lub obejmuje treść zmiany do Normy Międzynarodowej wprowadzonej do PN z modyfikacjami
IS arkusz interpretacyjny do Polskiej Normy będący odzwierciedleniem arkusza interpretacyjnego do Normy Europejskiej lub Międzynarodowej (Interpretation Sheet)
NA załącznik krajowy do Eurokodów