Projektowanie konstrukcji budowlanych z wykorzystaniem Eurokodów

W świetle polskich przepisów dotyczących budownictwa projektowanie konstrukcji budowlanych jest prowadzone w naszym kraju z wykorzystaniem Eurokodów – Norm Europejskich dotyczących projektowania konstrukcji.
Obecnie dysponujemy polskimi wersjami Eurokodów niezbędnych do projektowania konstrukcji budowlanych i inżynierskich. W języku oryginału (języku angielskim) zostały wprowadzone jedynie:

  • PN-EN 1992-4:2018-11E, Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 4: Projektowanie zamocowań do stosowania w betonie;
  • PN-EN 1998, Eurokod 8, Projektowanie konstrukcji poddanych oddziaływaniom sejsmicznym – ze względu na asejsmiczne położenie Polski nie przewiduje się jego tłumaczenia.
Polskie Normy własne (krajowe) od 1 kwietnia 2010 roku mają status norm wycofanych (zostały zastąpione pakietem Eurokodów – lista wzajemnych powiązań przy zastępowaniu w Załączniku A - Pobierz załącznik A. Polskie Normy dotyczące projektowania budynków i budowli, wycofane z dniem 31 marca 2010 r., przez zastąpienie odpowiednimi EUROKODAMI. Plik PDF 84KB).
 

Kobieta architekt z ołówkiem rysująca projekt budowlany
Fot. Adobe Stock/ © Sergey Nivens
 

W 2015 r. w Europejskim Komitecie Normalizacyjnym (CEN) rozpoczęły się prace nad drugą edycją Eurokodów. Celem tych prac jest odzwierciedlenie aktualnego stanu wiedzy i potrzeb rynku oraz ujednolicenie i uproszczenie norm przez m.in. przez ograniczenie do minimum tzw. Załączników krajowych (NA). Docelowo zakłada się pozostawienie do ustalenia krajowego jedynie parametrów odnoszących się do oddziaływań meteorologicznych i sejsmicznych oraz opisujących warunki gruntowe. Powstają także całkiem nowe części Eurokodów; w pierwszej edycji było 59 norm, w drugiej będzie ich ok. 65.
Całość prac jest koordynowana przez Komitet Techniczny CEN/TC 250. Poszczególne Eurokody opracowywane są w zespołach projektowych (Project Teams) przez ekspertów z całej Europy. Prace nad nowelizacją podzielone zostały na cztery fazy. Faza I i faza II dobiegły końca. Zakończenie kolejnych przewiduje się następująco: faza III – październik 2021, faza IV – październik 2022. Lata 2023 – 2027 przeznaczone są na prace w ramach krajowych jednostek normalizacyjnych.

Ostateczną datą wprowadzenia 2. edycji Eurokodów na szczeblu krajowym jest 30 września 2027 r.

Dwa razy do roku (w marcu i we wrześniu) nowelizowane Eurokody sukcesywnie trafiają do ankiety powszechnej. Na stronie PKN znajduje się informacja o ankiecie powszechnej oraz aktualny Wykaz projektów PN do ankiety (Link do strony PKN z informacją o ankiecie powszechnejLink do strony PKN do wykazu projektów PN do ankiety).

Niezależnie od prac nad drugą edycją Eurokodów cały czas opracowywane są elementy dodatkowe (zmiany, poprawki, Załączniki krajowe) do pierwszej edycji. Aktualny stan ich wprowadzenia do zbioru Polskich Norm znajduje się w Załączniku B (Pobierz załącznik B. EUROKODY wprowadzanie do zbioru Polskich Norm – stan na 7 kwietnia 2021 r. Plik PDF 574KB).