Projektowanie konstrukcji budowlanych z wykorzystaniem Eurokodów

W świetle polskich przepisów dotyczących budownictwa, projektowanie konstrukcji budowlanych jest prowadzone w naszym kraju z wykorzystaniem Eurokodów – Norm Europejskich dotyczących projektowania konstrukcji.
Obecnie dysponujemy polskimi wersjami Eurokodów niezbędnych do projektowania konstrukcji budowlanych i inżynierskich. W języku oryginału (języku angielskim) nie został wprowadzony jedynie Eurokod 8:

  • PN-EN 1998, Eurokod 8, Projektowanie konstrukcji poddanych oddziaływaniom sejsmicznym – ze względu na asejsmiczne położenie Polski nie przewiduje się jego tłumaczenia.

Polskie Normy własne (krajowe) od 1 kwietnia 2010 roku mają status norm wycofanych (zostały zastąpione pakietem Eurokodów – lista wzajemnych powiązań przy zastępowaniu w Załączniku A - Pobierz załącznik A. Polskie Normy dotyczące projektowania budynków i budowli, wycofane z dniem 31 marca 2010 r., przez zastąpienie odpowiednimi EUROKODAMI.   
 

Kobieta architekt z ołówkiem rysująca projekt budowlany
Fot. Adobe Stock/ © Sergey Nivens
 

W 2015 r. w Europejskim Komitecie Normalizacyjnym (CEN) rozpoczęły się prace nad 2. edycją Eurokodów. Celem tych prac jest odzwierciedlenie aktualnego stanu wiedzy i potrzeb rynku oraz ujednolicenie i uproszczenie norm przez m.in. przez ograniczenie do minimum tzw. Załączników krajowych (NA). Docelowo zakłada się pozostawienie do ustalenia krajowego jedynie parametrów odnoszących się do oddziaływań meteorologicznych i sejsmicznych oraz opisujących warunki gruntowe. Powstają także całkiem nowe części Eurokodów; w pierwszej edycji było 59 norm, w drugiej będzie ich ok. 65. Całość prac jest koordynowana przez Komitet Techniczny CEN/TC 250.

Poszczególne Eurokody zostały opracowywane przez zespoły projektowe (Project Teams), w skład których wchodzili eksperci z całej Europy.

Dwa razy do roku (w marcu i we wrześniu) nowelizowane Eurokody sukcesywnie trafiają do ankiety powszechnej. Na stronie PKN znajduje się informacja o ankiecie powszechnej oraz aktualny Wykaz projektów PN do ankiety (Link do strony PKN z informacją o ankiecie powszechnejLink do strony PKN do wykazu projektów PN do ankiety).

Ostateczną datą wprowadzenia 2. edycji Eurokodów na szczeblu krajowym jest 30 września 2027 r.

Niezależnie od prac nad 2. edycją Eurokodów, cały czas opracowywane są elementy dodatkowe (zmiany, poprawki, Załączniki krajowe) do pierwszej edycji. Aktualny stan ich wprowadzenia do zbioru Polskich Norm znajduje się w Załączniku B  - Pobierz załącznik B. Eurokody 1. edycja – wprowadzanie do zbioru Polskich Norm – stan na 31 października 2023 r.

Zaawansowanie prac nad 2. edycją Eurokodów - zestawienie na dzień 31 października 2023 r.