Jak dodać znajomego

Zalogowany użytkownik WIEDZA może zawierać znajomości. Znajomość zawierana jest poprzez wysłanie „Zaproszenia" (do grona swoich znajomych) innemu użytkownikowi WIEDZA. Osoba „Zapraszana" po zaakceptowaniu zaproszenia dołącza do grona znajomych osoby „Zapraszającej" oraz analogicznie osoba „Zapraszająca" dołącza do grona znajomych osoby „Zapraszanej". Znajomi mogą bezpośrednio wysyłać do siebie wiadomości (czat), czytać swoje blogi oraz śledzić aktywność swoich znajomych.