Spotkanie normalizacyjne w Technikum Administracyjno-Usługowym w Łodzi

14 listopada 2022 r. w Technikum Administracyjno-Usługowym w Łodzi odbyło się spotkanie poświęcone normalizacji pod hasłem „Porządkowanie świata - czyli skąd się wzięły normy i czy są nam potrzebne?".

Inicjatorką spotkania była Donata Andrzejczak, konsultant kształcenia zawodowego z ŁCDN, od wielu lat współpracująca z PKN, a organizatorką – Paulina Daszkowska, wicedyrektor ds. administracyjno-organizacyjnych. W spotkaniu wzięli udział uczniowie – przyszli technicy logistyki oraz nauczyciele.

Prelekcja dotyczyła historii normalizacji, procesu tworzenia norm, relacji między normami a przepisami prawa, w tym stanu obecnego i przyszłych wyzwań, a także korzyści z norm, zwłaszcza w obszarze logistyki. Zainteresowanie prelekcją było duże. Uczestnicy i organizatorzy wyrazili chęć kontynuowania spotkań w następnym roku.