Pomoce techniczne dla osób niepełnosprawnych - Ty też możesz cieszyć się słońcem!

Być w ruchu, korzystać ze świeżego powietrza, w szczególności gdy dzień jest coraz dłuższy i świeci słońce, to nie tylko potrzeba ludzi zdrowych i sprawnych, ale także tych na wózkach inwalidzkich oraz posługujących się innymi pomocami technicznymi wspomagającymi przemieszczanie się (jak np. rolatory, kule łokciowe, laski dla osób niewidzących i słabowidzących). Niepełnosprawność jest jednym z ważniejszych problemów współczesnego świata. W co czwartej rodzinie jest osoba niepełnosprawna, a co dziesiąta ma pewne cechy inwalidztwa. Każda z nich pragnie, jeśli to tylko możliwe, samodzielnie poruszać się, aby móc uczyć się i przebywać razem z rówieśnikami w szkołach oraz na placach zabaw. W prezentowanych artykułach przedstawiamy, jakie wymagania powinien spełnić sprzęt wspomagający przemieszczanie się osób niepełnosprawnych, aby ruch odbywał się komfortowo, bezpiecznie i umożliwiał pewne usamodzielnienie się. Wymagania te zostały uzgodnione i sformułowane przez międzynarodowych ekspertów z tego zakresu, a można je znaleźć w odpowiednich Polskich Normach. Warto o tym wiedzieć! Zapraszamy do lektury…

Część pierwsza

Część druga